Praktijk

Hoe werkt de BRO in de praktijk?

In diverse Praktijkvoorbeelden is zichtbaar gemaakt wat de betekenis van de BRO kan zijn in concrete projecten. Door ondergrond en bovengrond met elkaar te verbinden in 3D-visualisaties blijkt er goed inzicht te zijn in de kansen, opgaven en risico’s bij ruimtelijke planvorming. Hiermee zijn overheden beter toegerust voor de actuele maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie. De BRO geeft op deze manier ook invulling aan de prioriteiten van de NOVI (Nationale Omgevingsvisie).

Benieuwd naar praktijkverhalen? Die vind je onderaan deze pagina.

BRO 4 BRO

Op deze pagina helpen BRO'ers elkaar met aanpakken, visies, mandaten en contractteksten. Deze mogen voor eigen gebruik ingezet worden.

Prioriteiten van de NOVI

Opmerking bij de kaart Praktijkvoorbeelden: wegens onderhoud kan het voorkomen dat een storymap niet goed werkt.

BRO 4 kids

header_bro_4_kids

Op deze pagina verzamelen we leuke en interessante tips, filmpjes, doe-dingen en weetjes over de ondergrond voor kids.

Praktijkvoorbeeld: Sterke Lekdijk

lekdijk

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Als de Lekdijk doorbreekt, kan een groot deel van de Randstad tot Amsterdam aan toe overstromen. Met behulp van de ondergrondgegevens is onderzocht hoe de Lekdijk kan worden versterkt. Door het gebruik van het 3D-model bleek dat er gefundeerde keuzes gemaakt kunnen worden: sterk waar het moet, slank waar het kan. Over het praktijkvoorbeeld Sterke Lekdijk is een boekje gemaakt. Lees hoe het waterschap na het praktijkvoorbeeld verder is gegaan.

De waarde van 3D beleidsvorming

Hoe kunnen we bijdragen aan de uitdagingen van onze leefomgeving? In onderstaande video vertellen we over de waarde van 3D beleidsvorming voor onze nationale ruimtelijke ordening:

Praktijkverhalen

De meeste gemeenten, provincies, waterschappen en ook Rijkswaterstaat zijn nu aan de slag met de BRO. Via praktijkverhalen geven we je een kijkje in de dagelijkse praktijk. Lees hoe jouw collega's het aanpakken en deel ook je eigen ervaringen!

BRO-data cruciaal voor ruimtelijke inrichting

Circulaire grondstromen

Niet alles kan op dezelfde plek. Het is dus essentieel om een ruimtelijk en integraal inzicht te krijgen in de boven- én de ondergrond. Daarbij zijn betrouwbare en toegankelijke data cruciaal.

Amsterdam deelt tools voor grondonderzoek

oergeul-amsterdam-sonderingen-blok

Thomas van der Linden, gemeente Amsterdam, ontwikkelt een toolbox voor het inzichtelijk maken van grondonderzoek. Daarmee zijn nog enkele duizenden sondeergegevens extra aangeleverd.

RWS over het belang van grondwaterdata

rws-harry-van-manen-jos-van-asmuth-bril-210299-rijkwaterstaat-bro-2022-11-30-002

Bij Rijkswaterstaat wordt hard gewerkt aan de BRO. Door de onderhoudsopgave van RWS en thema’s als klimaatverandering, neemt daar het belang van grondwaterdata toe.

Masterplan Ondergrond Almere

ontwikkelgebied-almere

Bodem en water zijn leidend in het Masterplan Ondergrond Almere voor het gebied Almere Pampus. Om dit masterplan te funderen breidt TNO het BRO-model GeoTOP uit met Zuidwest Flevoland.

Underground Challenge voor studenten

3d-visualisatie-milieuhygi-nische-data-met-kriging-methode-blok-1

Drie studenten van de Hogeschool Utrecht keken in opdracht van gemeente Amsterdam naar mogelijkheden om milieukwaliteit van bodem en ondergrond te visualiseren in 3D.

RWS digitaliseert historische boringen

oude-boring-handgeschreven-rws

De gegevens in de BRO komen ook uit het (verre) papieren verleden. In opdracht van RWS heeft TNO de gegevens van 1.459 booronderzoeken van 1900 tot nu omgezet in digitale data.

Ons waterschap is lekgeprikt.....

Waterschap Drents Overijsselse Delta laat veel sonderingen en booronderzoeken uitvoeren. Die staan (bijna) allemaal in de BRO. “Ons waterschap lijkt wel lekgeprikt.”

De meerwaarde van Groningen in 3D

Groningen in 3D betekent: duidelijk kunnen zien, voelen en ervaren wat een bepaalde woontoren, gebouw of speeltuin met de openbare ruimte doet vóórdat er daadwerkelijk wordt gebouwd.

Automatisch data aanleveren met een API

broloket-freek-van-balveren

Gemeente Nijmegen en dataleverancier I-Real sloegen de handen ineen om grondwaterstandonderzoek aan de BRO te leveren.

Haarlemmermeer: BRO als olievlek

Het implementeren van de BRO bij de gemeente Haarlemmermeer verloopt gestaag: als een olievlek breidt de BRO zich uit in de ambtelijke organisatie.

Rotterdam maakt werk van de BRO

Een paar medewerkers van het Ingenieursbureau Rotterdam bouwden veel kennis op en zorgden ervoor dat de gemeente steeds meer werk maakt van de BRO.

Boekje over de Sterke Lekdijk

Boekje sterke Lekdijk

Over het praktijkvoorbeeld Sterke Lekdijk is een boekje gemaakt. Lees hoe het waterschap na het praktijkvoorbeeld verder is gegaan.

Goede start is het halve werk

De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen zijn als állerlaatste in Nederland aangesloten op de BRO.  Daarna volgde een vliegende start.

Integraal werken Haaksbergweg Amsterdam

Met de gebiedsontwikkelingen in Amsterdam is het nodig om integraal samen te werken, ondersteund door een solide datafundament en digitale tooling.

Warmtenet Amsterdam Paasheuvelweggebied

Hoe helpen ondergrondgegevens en 3D ruimtelijke planning bij de planvorming voor een nieuw warmtenet in Amsterdam?

Samenwerking leidt tot kwaliteit

Voor de aanleg van knooppunt Joure werkten Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en gemeente De Fryske Marren nauw samen.

Kaag en Braassem maakt inhaalslag

Hoe komt het dat deze relatief kleine gemeente plotseling zoveel documenten aanlevert? Hoe pakten zij dat aan?

Rigoureuze oplossingen voor grondwatertekorten

nationale-gieter-deltares

Hoe kan de BRO als informatiebron helpen bij de ontwikkeling en uitvoering van initiatieven op het gebied van verdroging en vernatting?

Interview met wethouder Velsen: Floor Bal

“De samenwerking en bewustwording van het belang van de ondergrond gaan vanzelf komen. Iedereen gaat elkaar tegenkomen.”

Eerste vergunningplichtige putten in BRO

De kop is eraf: de eerste vergunningplichtige grondwatermonitoringsputten zijn in de BRO geregistreerd.

Data verzamelen én gebruiken

BRO-team Pijnacker-Nootdorp is voortdurend op missie om zoveel mogelijk data uit de organisatie te halen en in de BRO te zetten.

Interview: Dr. Michiel van der Meulen

Hoofd Geomodellering, Geologische Dienst Nederland, TNO: "Wij werken per definitie in een gegevensarme omgeving.”

Een basisregistratie begint met goede afspraken

klankbordgroep

Het ontwikkelen van een basisregistratie begint met het maken van goede afspraken in de vorm van een standaard.

Samenwerking Gasunie en Groningen

De gemeente Groningen treedt sinds kort op als bronhouder voor ondergrondgegevens die de Gasunie inwint.

Noord-Brabant registreert alle putten met historie

De provincie is het nu als eerste bronhouder gelukt om alle putten met de hele historie aan wijzigingen in de BRO te registreren.

Waternet: leidingwerken en de BRO

Voor het aanleggen en onderhouden van waterleiding- en rioolstelsels is bodemonderzoek nodig.

De historische grondwaterdata van RWS

Voor Rijkswaterstaat betekent de BRO een beter inzicht en daarmee is een betere planning en uitvoering van projecten mogelijk.

Drinkwaterbedrijven en de BRO

Provincies zijn voor het aanleveren van gegevens over putten vaak afhankelijk van samenwerking met partijen die veel data aanleveren.

Gemeente Landgraaf: Eerste put Limburg

BRO-coördinator van gemeente Landgraaf, pakte de handschoen op: hij leverde de eerste put van Limburg aan.

Monsterverzameling door WENR

WENR zet jaarlijks vele honderden boringen en heeft inmiddels een uitgebreide monsterverzameling. Nu voor iedereen te bekijken!

Interview: Bart van der Roest

Waarnemend regisseur BRO bij Rijkswaterstaat: "BRO leverde zeer waardevolle informatie op bij verbreding N33 in Groningen."

Waterschap Rivierenland koploper sonderingen BRO

Waterschap Rivierenland is één van de grootste leveranciers van deze gegevens aan de BRO.  Hoe? Door het driesporenbeleid.

Den Haag registreert meeste putten

In samenwerking met Wareco Ingenieurs staan nu alle grondwatermonitoringputten uit het Haagse grondgebied in de BRO.

Binnen twee weken aangesloten op de BRO

In de gemeente De Ronde Venen is aansluiten op de BRO binnen twee weken gelukt. Daar kwam vooral veel pragmatisme bij kijken.

'Putten met geschiedenis' naar de BRO

putten_historie_prov_utrecht

De provincie Utrecht heeft 275 grondwatermonitoringputten met geschiedenis aan de BRO geleverd.

Waterschap Hollandse Delta denkt vooruit

Hollandse Delta_1_tegel

Het team van Hollandse Delta leverde 541 sonderingen en 27 putten aan en bereidt zich voor op nog meer leveringen.

Gemeente Lelystad: BRO's forever

Lelystad werkt met enthousiasme en teamgeest aan de BRO. Zo is er een BRO-portaal en geeft het team regelmatig presentaties.

HDSR: informatie ondergrond is onmisbaar

Patrick Poelmann: "Betrouwbare informatie over de ondergrond is van levensbelang voor waterschappen."

Hechte BRO-samenwerking in Brabant

Drinkwaterleverancier Brabant Water werkt samen met 20 bronhouders voor het aanleveren van grondwaterputgegevens.

Gewoon beginnen met de BRO!

Gemeente Veenendaal heeft met succes 74 putten aangeleverd bij de BRO. Hoe heeft de gemeente dit aangepakt?

BRO voor duurzame ontwikkelingen

Gemeente Utrecht: “Naast het technisch inregelen, moet je er ook voor zorgen dat je iedereen in je organisatie meeneemt.”

Provincie Zuid-Holland: 913 sonderingen

De provincie Zuid-Holland registreerde onlangs met de RijnlandRoute in 1 keer ruim 913 sonderingen in de BRO.

Scheldestromen prikt regelmatig in dijken

4000 kilometer dijk, waarvan jaarlijks zo'n 200 kilometer wordt onderzocht door de waterschappen. Dat levert heel veel sonderingen op.

Vliegende start met de BRO!

Hoe kan het dat je de BRO al op orde hebt, terwijl je 5 gemeenten moet samenvoegen tot 1 werkend apparaat?