Noord-Brabant registreert alle putten met historie

Het is de provincie Noord-Brabant gelukt om alle grondwatermonitoringputten voor grondwaterkwaliteit en grondwaterkwantiteit in één keer in de BRO op te nemen. Inclusief de hele historie van inmetingen en onderhoud aan alle putten.

“Zonder de goede connecties en samenwerking tussen ons en natuurlijk ook de gezamenlijke inzet hadden we dit nooit bereikt.”

De uitdaging

Grondwatermonitoringputten zijn constructies in de ondergrond. En zoals alle constructies veranderen putten in de loop van de tijd. Dat kan komen door de omgeving waarin ze zich bevinden of door technisch onderhoud en aanpassingen. Deze veranderingen zijn van invloed op de metingen die in de putten worden gedaan. Het is dus belangrijk om die veranderingen goed bij te houden. Anders ontstaan er afwijkingen in de meetreeksen.

De primeur

Noord-Brabant is het nu als eerste bronhouder gelukt om alle putten met de hele historie aan wijzigingen in de BRO te registreren. De provincie is daarmee helemaal klaar om meetgegevens voor grondwaterstanden en de waterkwaliteit in de BRO te gaan registreren.

In cijfers

In totaal heeft de provincie 459 grondwatermonitoringputten in de BRO geregistreerd. Bij 393 daarvan was er sprake van wijzigingen. Dit betrof bijvoorbeeld:

  • 346 maal een verlenging van de bovenkant van een of meer peilbuizen
  • 81 maal een verkorting van de bovenkant van een of meer peilbuizen
  • 207 maal een verandering van de status van een of meer peilbuizen
  • 694 maal een inmeting van de positie van een of meer peilbuizen

Overigens kennen niet alle putten deze complexiteit: Bij de overige 66 grondwatermonitoringputten is er sinds de constructie en plaatsing van de put geen enkele wijziging geweest.

Meetnet grondwaterkwaliteit provincie Noord Brabant.

Meetnet grondwaterkwantiteit (grondwaterstand)  provincie Noord Brabant

Bijzonder geval: Inmeetrondes

Tijdens periodieke onderhoudsrondes worden putten gecontroleerd. Daarbij wordt ook een ‘inmeting’ uitgevoerd. Dat is de controle of de verticale of horizontale positie van de put tussentijds is veranderd. Soms beweegt de put mee, bijvoorbeeld met verzakking van de grond. Een verzakking kan dan van invloed zijn op de gemeten grondwaterstand. Voorheen was het al mogelijk om wijzigingen in de BRO te registreren. Maar sinds kort is het ook mogelijk om te registreren dat er géén wijzigingen waren. Dat lijkt op het eerste gezicht onnodig, maar het is toch relevante informatie. Want de periodieke ‘bevestiging van wat we al wisten’ zegt iets over de stabiliteit van de put door de jaren heen.

Samenwerking

Drinkwaterbedrijf Brabant Water, de provincie en Implementatieteam hebben samen de handen ineengeslagen om de aanlevering aan de BRO rond te krijgen. Brabant Water had al ervaring met 25 gemeenten en Igor Mendizabal heeft inmiddels al 55 bronhouders geholpen met registratie van putten in de BRO. Maar de uitdaging hier was om ook putten met historie, waaronder inmetingen in één keer te registreren. Daarin hebben zij nu het spits afgebeten voor Nederland. Als programma BRO zijn we daar blij mee. Met dank aan Ben Heumen, Jack Velthuijsen en Igor Mendizabal. Wie volgt?