Provincie Utrecht brengt 'putten met geschiedenis' naar de BRO

Gepubliceerd 31 maart 2020

De provincie Utrecht heeft 275 grondwatermonitoringputten met geschiedenis aan de BRO geleverd. Het gaat om putten uit DINO met een soms uitgebreide en complexe geschiedenis aan wijzigingen. Ook dit soort putten kan nu makkelijk met grote aantallen tegelijk geregistreerd worden. De registratie van deze en andere putten in de BRO is belangrijk, omdat zo in Tranche 3 de bijbehorende grondwaterstanden in de BRO opgenomen kunnen worden.

De levering van de putten is via een online samenwerking tot stand gekomen. Provincie Utrecht, de Taskforce Migratie en de BRO Servicedesk bundelden hun krachten.

"Bijgaande foto van de online meeting bewijst dat we met alle betrokken partijen in deze thuiswerktijden door Corona gezamenlijk in staat zijn om de migratie op afstand,‘corona-proof’ uit kunnen voeren"

Janco van Gelderen, provincie Utrecht

Putten met geschiedenis

Grondwatermonitoringputten kunnen al enige tijd via het Bronhouderportaal aangeleverd worden aan de BRO. Dat geldt ook voor putten met geschiedenis, waarbij het gaat om de meer ingewikkelde putten, ofwel putten die in de loop van de tijd een geschiedenis aan wijzigingen hebben opgebouwd.

Nieuw is dat sinds maart tooling beschikbaar is om als bronhouder in één keer grote set putten van Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO) naar de BRO over te zetten. Dat maakt het overzetten van putten met geschiedenis van DINO naar de BRO gemakkelijk.

Provincie Utrecht koploper

Als eerste zijn nu de 275 putten van de provincie Utrecht overgezet naar de BRO. Al met al dus een mooie mijlpaal! De provincie Utrecht pakt hiermee opnieuw haar rol als voorloper. Noord-Holland, RWS, Gelderland en Noord-Brabant zullen snel volgen.

Taskforce Migratie

Provincie Utrecht heeft dit kunnen doen met hulp van de Taskforce Migratie. De taskforce is een initiatief van het Programma BRO, uitgevoerd met TNO en een aantal leveranciers. Ook het platform van provinciale meetbeheerders is hierbij betrokken. Deze taskforce zorgt voor een gestandaardiseerde aanpak voor het overzetten van DINO-putten van Rijkswaterstaat, de provincies en waterbedrijven. Bij waterbedrijven gaat het om DINO-putten die onder vergunning staan.

De taskforce is een aanvullende activiteit op de eerder gestarte implementatie- activiteiten van het BRO-programma. De taskforce richt zich op RWS, de provincies en de waterbedrijven. De provincie Utrecht is de eerste partij die gebruik heeft gemaakt van de Taskforce. De overige provincies hebben ook de uitnodiging ontvangen om een startgesprek met de taskforce in te plannen.

Heeft u ook veel putten voor de BRO en zou u wel wat hulp kunnen gebruiken? Neem contact op met de BRO Servicedesk.