Doe mee

Samen maken we BRO

Het programmabureau Basisregistratie Ondergrond maakt de BRO niet alleen. We hechten veel waarde aan jouw kennis, mening en inbreng. Doe jij mee? In onze bijeenkomsten zijn veel momenten ingepland om met jou in gesprek te gaan. Hieronder een overzicht. Graag tot ziens!

Begin de dag met een BRO'tje

bro'tje 400 x 200 (1)

Doelgroep: iedereen die geïnteresseerd is in de ondergrond, de BRO en de toepassing van (BRO-)data.

Doel: Laten zien hoe jullie in het land werken met de BRO ter inspiratie, nieuwe ideeën, toepassingen en mogelijkheden delen, inzoomen op  onderwerpen en kennis delen.

Wanneer: maandelijks op donderdag

BRO Regioronde Milieukwaliteit

BRO Regioronde Milieukwaliteit, overallbeeld

Doelgroep: BRO-coördinatoren, BIS/GIS-beheerders, bodem- en milieudeskundigen van gemeenten, provincies, waterschappen en omgevingsdiensten en andere betrokkenen bij het onderwerp.

Doel: Bijeenkomsten in 5 regio's om je voor te bereiden op Milieukwaliteit, een nieuw en verplicht onderdeel in de BRO. Ga met ons en met elkaar aan de slag.

Wanneer:  oktober 2024

Sprintreviews Milieukwaliteit

Sprintreview Milieukwaliteit

Doelgroep: iedereen die actief is bij het leveren, beheren, opvragen en gebruiken van data over de milieukwaliteit van de ondergrond.

Doel: in de reviewsessies vragen we jullie om feedback op het gedane werk aan de standaarden voor de registratieobjecten van Milieukwaliteit.

Wanneer: telkens wanneer een aanpassing plaatsvindt aan de standaard. 
In overleg organiseren we voor de implementatie van Milieukwaliteit op basis van de catalogi die opgeleverd zijn, na de BRO Regioronde Milieukwaliteit, sessies of bijeenkomsten.

Agenda

Ketendemo

keten (1)

Doelgroep: iedereen die actief werkt met en aan de ondergrond en iedereen die vanuit een technisch perspectief actief is bij het leveren, beheren, opvragen en gebruiken van ondergronddata.

Doel: op de dag van onze eigen kwartaalwissel, demonstreren de BRO-teams de resultaten van het afgelopen kwartaal en blikken vooruit naar het volgende kwartaal. Wij vragen daarbij ook om je reactie en prioriteiten, zodat de producten zoveel mogelijk aansluiten op jouw wensen.

Wanneer: ieder kwartaal op de woensdag

Technische Sprintreview

Doelgroep: iedereen die geïnteresseerd is in de technische aspecten van de BRO Landelijke Voorziening en BROloket.

Doel: feedback ophalen en mening vragen over te maken oplossingen.

Wanneer: iedere 2 weken op de maandag.

Sprintreviews fase I

Reviewsessie

Doelgroep: iedereen die actief is bij het leveren, beheren, opvragen en gebruiken van BRO-data.

Doel: jullie inbreng en feedback vragen over aanpassingen van standaarden van registratieobjecten die al in werking zijn getreden.

Wanneer: bij aanpassingen aan standaarden van registratieobjecten uit Fase 1.

Softwareoverleg

bro_softwareleverancieroverleg_tegel

Doelgroep: softwareleveranciers

Doel: in gesprek blijven over kansen en hobbels bij de aansluiting op de BRO

Wanneer: nader te bepalen in overleg met softwareleveranciers