Doe mee

Samen maken we BRO

Het programmabureau Basisregistratie Ondergrond maakt de BRO niet alleen. We hechten veel waarde aan jouw kennis, mening en inbreng. Doe jij mee? In onze bijeenkomsten zijn veel momenten ingepland om met jou in gesprek te gaan. Hieronder een overzicht. Graag tot ziens!

BRO'tjes

bro'tje 400 x 200 (1)

Doelgroep: iedereen die geïnteresseerd is in de ondergrond, de BRO en de toepassing van (BRO-)data.

Doel: Laten zien hoe jullie in het land werken met de BRO ter inspiratie, nieuwe ideeën, toepassingen en mogelijkheden delen, inzoomen op  onderwerpen en kennis delen.

Wanneer: maandelijks op donderdag

Ketendemo

keten (1)

Doelgroep: iedereen die actief werkt met en aan de ondergrond en iedereen die vanuit een technisch perspectief actief is bij het leveren, beheren, opvragen en gebruiken van ondergronddata.

Doel: BRO-teams demonstreren de resultaten van het afgelopen kwartaal - van standaard tot en met opvragen en gebruiken. Wij vragen daarbij ook om je reactie, zodat de producten zoveel mogelijk aansluiten op jouw wensen.

Wanneer: ieder kwartaal

Sprintreviews Milieukwaliteit

Sprintreview Milieukwaliteit

Doelgroep: iedereen die actief is bij het leveren, beheren, opvragen en gebruiken van data over de milieukwaliteit van de ondergrond.

Doel: in de reviewsessies vragen we jullie maandelijks om feedback op het gedane werk aan de standaarden voor de registratieobjecten van Milieukwaliteit.

Wanneer: maandelijks op de donderdag.

Agenda

Softwareplein

bro_softwareleverancieroverleg_tegel

Doelgroep: softwareleveranciers

Doel: feedback te ontvangen en hobbels in de aansluiting op de BRO weg te nemen

Wanneer: tweewekelijks op de donderdag

BRO Live Ketendag

Samen maken we BRO

Doelgroep: iedereen die werkt met of aan de BRO.

Doel: we praten we je bij over de laatste ontwikkelingen rondom de Basisregistratie Ondergrond. Ook is dit het moment om in gesprek te gaan met anderen.

Wanneer: 1 of 2 keer per jaar.

Sprintreviews fase I

Reviewsessie

Doelgroep: iedereen die actief is bij het leveren, beheren, opvragen en gebruiken van BRO-data.

Doel: jullie inbreng en feedback vragen over aanpassingen van standaarden van registratieobjecten die al in werking zijn getreden.

Wanneer: bij aanpassingen aan standaarden van registratieobjecten uit Fase 1.