Provincie Zuid-Holland: 913 sonderingen

Er is weer een mooie mijlpaal bereikt. De provincie Zuid-Holland registreerde onlangs met de RijnlandRoute in 1 keer ruim 913 sonderingen in de BRO. De provincie staat nu met stip op de eerste plaats in de BRO-ranglijst van leveringen. Dit is dan ook met taart gevierd door het team RijnlandRoute en het BRO Implementatieteam.

De provincie Zuid-Holland vindt het belangrijk om bij te dragen aan de Basisregistratie Ondergrond. Johan van Arragon, IT-adviseur van de provincie: "De maar liefst 913 sonderingen zijn de basis voor de uitvoering. Behalve aan de kwaliteit van de RijnlandRoute, dragen we via de BRO ook bij aan de kennis van de ondergrond. en zo aan de kwaliteit van andere projecten die onze samenleving beter, veiliger, duurzamer maken."

“Met de sonderingen dragen we bij  aan de kwaliteit van de RijnlandRoute én via de BRO ook bij aan de kennis van de ondergrond.”

RijnlandRoute: ondergrond goed in kaart hebben

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. Het tracé heeft onder andere een geboorde tunnel van 2500 meter lang en 20 meter diep en wegdelen die onderheid moeten worden. Het is dus van belang de ondergrond goed ik kaart te brengen. Daarvoor zijn onder meer 913 sonderingen gedaan. Die doet de provincie niet zelf. De aannemerscombinatie Comol5 is verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud van de RijnlandRoute en MOSGEO Grondmechanica sondeert en verwerkt daarvoor de sonderingen. De aannemer maakte duidelijk dat betrouwbare sonderingsgegevens onontbeerlijk zijn voor de goede uitvoering van het project.

Tijdens een aanleversessie eind december in het provinciehuis heeft Mos die sonderingen ter plekke ingevoerd, rechtstreeks vanuit het eigen registratiesysteem. Ook ter plekke heeft de provinciale projectleider de gegevens goedgekeurd. Die staan nu allemaal in de BRO.

Provincie ZH_PDOK

Sonderingen aangeleverd door provincie Zuid-Holland.

Va Arragon: "Met de hulp van het implementatieteam ging het zetten van alle data in de BRO verrassend eenvoudig. Als we dat allemaal doen als bronhouder, wordt de ondergrond een stuk inzichtelijker en kunnen we betere besluiten nemen."

"Met de hulp van het implementatieteam ging het zetten van alle data in de BRO verrassend eenvoudig.”

Provincie ZH_taartmoment

Taartmoment team RijnlandRoute en het BRO Implementatieteam.