Den Haag registreert meeste putten

De gemeente Den Haag heeft in samenwerking met Wareco Ingenieurs alle grondwatermonitoringputten uit het Haagse grondgebied in de BRO opgenomen. Het afgelopen jaar is er volop gewerkt aan het verzamelen en actualiseren en van de hiervoor benodigde grondwatermonitoringgegevens. Uiteraard kost dat tijd en het nodige aan veldwerk. Maar uiteindelijk geeft het een goed gevoel om op tijd klaar te zijn om straks de grondwaterstanden en grondkwaliteitsgegevens te kunnen toevoegen aan de BRO.

Het was wel een klus

Viana Achthoven, de gemeentelijke projectleider voor BRO-zaken vertelt: “Regelmatig zaten we, als team BRO, rond de tafel om concreet te kijken welke gegevens nog geactualiseerd of nagemeten moesten worden. Dat kostte ons de nodige tijd, want het betekent toch extra werk voor onze mensen. Gaandeweg kregen we er handigheid in en hebben zo mooie stappen gezet om de informatie in de BRO op orde te krijgen.”

Een meevaller: de hele historie registreren bleek niet nodig

De gemeente Den Haag voerde altijd een eigen administratie waarbij de waterstanden al jaren ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil werden ingemeten. Daardoor was het voldoende om van alle grondwatermonitoringputten alleen de actuele status van de constructie op te nemen in de BRO. Want eventuele wijzigingen aan de bovenkant van peilbuizen in de loop der jaren beïnvloeden de gemeten waterstanden niet. Dat scheelde veel uitzoekwerk.

Projectputten

Bij werkzaamheden zoals de vervanging van onder andere kades, wordt de grondwaterstand tijdelijk verlaagd. In Den Haag laat de gemeente op dergelijke verbouwingslocaties tijdelijk grondwatermonitoringputten plaatsen om veranderingen in de grondwaterstand in de gaten te kunnen houden.

Registratie van nieuwe tijdelijke putten is verplicht als ze langer dan één jaar in de grond blijven. Gemeente Den Haag registreert ook de putten die niet wettelijk verplicht zijn. Het komende jaar besluit de gemeente Den Haag of het wenselijk is dit voort te zetten.

In cijfers: Den Haag nu bovenaan!

De gemeente Den Haag is nu de bronhouder die met 966 putten de meeste putten in de BRO heeft geregistreerd. Daarvan zijn 514 projectputten en 452 vaste putten van het grondwatermeetnet.

Met hulp van Wareco Ingenieurs

De levering van putten uit het grondwatermeetnet gebeurde samen met Wareco Ingenieurs. Zij brachten de nodige ervaring in doordat zij eerder al 32 bronhouders hadden geholpen met registratie van putten in de BRO. Inmiddels heeft Wareco Ingenieurs bronhouders geholpen met de registratie bijna 4.000 putten in de BRO.

Renzo Vriezekolk, projectleider bij Wareco Ingenieurs: “Het aanleveren van de putgegevens voor Den Haag was een mooi begin van 2020! Wij ontwikkelen onze WarecoWaterData-portal (WWD) constant door om bronhouders zo optimaal mogelijk van dienst te zijn. Wij kijken nu al uit naar het moment dat ook grondwaterstanden aangeleverd kunnen worden aan de BRO. Als onderzoeksbureau hebben wij namelijk veel profijt van deze hoogwaardige data in onze grondwateronderzoeken.”

Den Haag is klaar voor de volgende tranches van de BRO

Straks wordt ook de aanlevering van grondwaterstanden en grondwaterkwaliteitsgegevens wettelijk verplicht.

“Aan het begin van Tranche 1 van de BRO konden nog geen aanvullingen worden doorgevoerd. We hebben gewacht totdat alle gegevens volgens de standaard van ons beheersysteem konden worden aangeleverd”, aldus Freek Verhoef, senior programmamanager stedelijk beheer, van Dienst Stadsbeheer gemeente Den Haag.

Als het zover is dan is de gemeente Den Haag er helemaal klaar voor om ook deze gegevens aan te leveren.