BRO 4 BRO

Dit is een overzicht van praktische documenten, aanpakken en oplossingen van organisaties die met de BRO werken. De voorbeelden laten zien hoe de BRO onderdeel kan zijn van werkprocessen en hoe ondergrond en BRO-gegevens een rol kunnen spelen in (omgevings)visies en bij het beheer en ontwikkeling van een gemeente. Heb jij ook een aansprekend voorbeeld waarmee anderen hun voordeel kunnen doen? Laat het ons weten via de BRO Servicedesk.

3D-integraal werken

Een aantal gemeenten in Nederland realiseert zich dat plannen maken en duurzaam beheer niet meer kan in 2D. Kennis van bodem en ondergrond vraagt om een 3D blik.

Visie op de ondergrond

Om keuzes te maken is het zichtbaar maken van de (on)mogelijkheden van bodem en ondergrond essentieel. Hoe betrekken gemeenten de ondergrond bij het maken van beleidskeuzes?

Ondergrondse Praktijken

Wat gebeurt in de Nederlandse ondergrond? Ontdek welke tools en technieken en inspiratiedocumenten anderen gebruiken om de ondergrond inzichtelijk te maken.

Processen borgen

Voor de BRO moet een groot aantal processen geborgd worden via contracten en werkafspraken en -processen. Op deze pagina vind je praktische voorbeelden.

Praktische tools

Diverse partijen ontwikkelen tools om het werken met BRO-gegevens makkelijker te maken. Ontdek welke tools er allemaal zijn.