Praktijk

Praktijkvoorbeelden

Hoe werkt de BRO in de praktijk?

In diverse Praktijkvoorbeelden is zichtbaar gemaakt wat de betekenis van de BRO kan zijn in concrete projecten. Door ondergrond en bovengrond met elkaar te verbinden in 3D-visualisaties blijkt er goed inzicht te zijn in de kansen, opgaven en risico’s bij ruimtelijke planvorming. Hiermee zijn overheden beter toegerust voor de actuele maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie. De BRO geeft op deze manier ook invulling aan de prioriteiten van de NOVI (Nationale Omgevingsvisie).

BRO 4 BRO

Op deze pagina helpen BRO'ers elkaar met aanpakken, visies, mandaten en contractteksten. Deze mogen voor eigen gebruik ingezet worden.

Prioriteiten van de NOVI

Praktijkverhalen

Onderaan deze pagina:

Verhalen van gebruikers die aan de slag zijn gegaan met de BRO. Zijn ze herkenbaar? Lees ze allemaal!

Boekje Sterke Lekdijk

Over het praktijkvoorbeeld Sterke Lekdijk is een boekje gemaakt. Lees hoe het waterschap na het praktijkvoorbeeld verder is gegaan.

Praktijkverhalen

De meeste gemeenten, provincies, waterschappen en ook Rijkswaterstaat zijn nu aan de slag met de BRO. Via praktijkverhalen geven we u een kijkje in de dagelijkse praktijk. Lees hoe uw collega's het aanpakken en deel ook uw eigen ervaringen!

Integraal werken Haaksbergweg Amsterdam

Met de gebiedsontwikkelingen in Amsterdam is het nodig om integraal samen te werken, ondersteund door een solide datafundament en digitale tooling.

Haarlemmermeer: BRO als olievlek

Het implementeren van de BRO bij de gemeente Haarlemmermeer verloopt gestaag: als een olievlek breidt de BRO zich uit in de ambtelijke organisatie.

Rotterdam maakt werk van de BRO

Een paar medewerkers van het Ingenieursbureau Rotterdam bouwden veel kennis op en zorgden ervoor dat de gemeente steeds meer werk maakt van de BRO.

Goede start is het halve werk

De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen zijn als állerlaatste in Nederland aangesloten op de BRO.  Daarna volgde een vliegende start.

Samenwerking leidt tot kwaliteit

Voor de aanleg van knooppunt Joure werkten Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en gemeente De Fryske Marren nauw samen.

Warmtenet Amsterdam Paasheuvelweggebied

Hoe helpen ondergrondgegevens en 3D ruimtelijke planning bij de planvorming voor een nieuw warmtenet in Amsterdam?

Interview met wethouder Velsen: Floor Bal

“De samenwerking en bewustwording van het belang van de ondergrond gaan vanzelf komen. Iedereen gaat elkaar tegenkomen.”

Eerste vergunningplichtige putten in BRO

De kop is eraf: de eerste vergunningplichtige grondwatermonitoringsputten zijn in de BRO geregistreerd.

Interview: Dr. Michiel van der Meulen

Hoofd Geomodellering, Geologische Dienst Nederland, TNO: "Wij werken per definitie in een gegevensarme omgeving.”

Kaag en Braassem maakt inhaalslag

Hoe komt het dat deze relatief kleine gemeente plotseling zoveel documenten aanlevert? Hoe pakten zij dat aan?

De historische grondwaterdata van RWS

Voor Rijkswaterstaat betekent de BRO een beter inzicht en daarmee is een betere planning en uitvoering van projecten mogelijk.

Data verzamelen én gebruiken

BRO-team Pijnacker-Nootdorp is voortdurend op missie om zoveel mogelijk data uit de organisatie te halen en in de BRO te zetten.

Waternet: leidingwerken en de BRO

Voor het aanleggen en onderhouden van waterleiding- en rioolstelsels is bodemonderzoek nodig.

Interview: Bart van der Roest

Waarnemend regisseur BRO bij Rijkswaterstaat: "BRO leverde zeer waardevolle informatie op bij verbreding N33 in Groningen."

Samenwerking Gasunie en Groningen

De gemeente Groningen treedt sinds kort op als bronhouder voor ondergrondgegevens die de Gasunie inwint.

Noord-Brabant registreert alle putten met historie

De provincie is het nu als eerste bronhouder gelukt om alle putten met de hele historie aan wijzigingen in de BRO te registreren.

Hechte BRO-samenwerking in Brabant

Drinkwaterleverancier Brabant Water werkt samen met 20 bronhouders voor het aanleveren van grondwaterputgegevens.

Drinkwaterbedrijven en de BRO

Provincies zijn voor het aanleveren van gegevens over putten vaak afhankelijk van samenwerking met partijen die veel data aanleveren.

Gemeente Landgraaf: Eerste put Limburg

BRO-coördinator van gemeente Landgraaf, pakte de handschoen op: hij leverde de eerste put van Limburg aan.

Monsterverzameling door WENR

WENR zet jaarlijks vele honderden boringen en heeft inmiddels een uitgebreide monsterverzameling. Nu voor iedereen te bekijken!

Scheldestromen prikt regelmatig in dijken

4000 kilometer dijk, waarvan jaarlijks zo'n 200 kilometer wordt onderzocht door de waterschappen. Dat levert heel veel sonderingen op.

Waterschap Rivierenland koploper sonderingen BRO

Waterschap Rivierenland is één van de grootste leveranciers van deze gegevens aan de BRO.  Hoe? Door het driesporenbeleid.

Den Haag registreert meeste putten

In samenwerking met Wareco Ingenieurs staan nu alle grondwatermonitoringputten uit het Haagse grondgebied in de BRO.

Binnen twee weken aangesloten op de BRO

In de gemeente De Ronde Venen is aansluiten op de BRO binnen twee weken gelukt. Daar kwam vooral veel pragmatisme bij kijken.

Provincie Zuid-Holland: 913 sonderingen

De provincie Zuid-Holland registreerde onlangs met de RijnlandRoute in 1 keer ruim 913 sonderingen in de BRO.

Waterschap Hollandse Delta denkt vooruit

Hollandse Delta_1_tegel

Het team van Hollandse Delta leverde 541 sonderingen en 27 putten aan en bereidt zich voor op nog meer leveringen.

Gemeente Lelystad: BRO's forever

Lelystad werkt met enthousiasme en teamgeest aan de BRO. Zo is er een BRO-portaal en geeft het team regelmatig presentaties.

HDSR: informatie ondergrond is onmisbaar

Patrick Poelmann: "Betrouwbare informatie over de ondergrond is van levensbelang voor waterschappen."

Vliegende start met de BRO!

Hoe kan het dat je de BRO al op orde hebt, terwijl je 5 gemeenten moet samenvoegen tot 1 werkend apparaat?

Gewoon beginnen met de BRO!

Gemeente Veenendaal heeft met succes 74 putten aangeleverd bij de BRO. Hoe heeft de gemeente dit aangepakt?

BRO voor duurzame ontwikkelingen

Gemeente Utrecht: “Naast het technisch inregelen, moet je er ook voor zorgen dat je iedereen in je organisatie meeneemt.”