Overzicht registratieobjecten provincies en waterschappen

Volgens de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) hebben alle Bestuursorganen de wettelijke taak om gegevens over de ondergrond aan te leveren. Maar niet alle bestuursorganen hebben met alle BRO registratieobjecten te maken. Dat geldt ook voor provincies en waterschappen. Hieronder vind je een handig overzicht van de BRO registratieobjecten waar provincies en waterschappen bronhouder van zijn en de gegevens moeten aanleveren.

Daarnaast is er natuurlijk ook een verplicht gebruik en daar horen de modellen ook bij.