Modellen

Een model is een schematische weergave van de opbouw van de bodem of ondergrond in twee of drie dimensies en bevat informatie over de eigenschappen ervan.

Een model kent een specifiek productieproces dat onder de verantwoordelijkheid van de registratiebeheerder wordt uitgevoerd. In dat productieproces worden gegevens uit andere domeinen gebruikt en omgezet naar interpretaties. De interpretaties die in het proces van modelleren ontstaan vallen onder het registratieobject.

Onder de Basisregistratie Ondergrond vallen specifieke modellen:

  • Bodemkaart
  • Geomorfologische kaart
  • GeoTOP
  • Grondwaterdynamiek
  • Digitaal Geologisch Model (DGM)
  • Hydrogeologisch Model (REGIS II)