Grondwatermonitoring

In het domein grondwatermonitoring staan de netten van monitoringsputten centraal die ingesteld zijn om het grondwater in Nederland te kunnen beheren.

Het gaat in het algemeen om putten die zijn ingericht om de kwaliteit en de kwantiteit van het grondwater over langere tijd te kunnen monitoren. Tijdelijke bewakingsmeetnetten rond bijvoorbeeld saneringslocaties of stortplaatsen vallen buiten het domein.

In dit domein zijn er 4 registratieobjecten:

  • Grondwatermonitoringnet
  • Grondwatermonitoringput
  • Grondwaterstandonderzoek
  • Grondwatersamenstellingsonderzoek

De Programmastuurgroep heeft eerder besloten om de registratieobjecten ‘synthese grondwaterkwaliteit’ en ‘synthese grondwaterkwantiteit’ niet op te nemen in de eerste 4 tranches van het programma.


Uitleg grondwatermonitoring

Bekijk de heldere uitleg over dit domein in de storymap.