Grondwatermonitoring

In het domein Grondwatermonitoring staan de netten van monitoringsputten centraal die ingesteld zijn om het grondwater in Nederland te kunnen beheren.

Het registreren van gegevens van Grondwatermonitoring is belangrijk, omdat grondwater een belangrijke bestaansbron is voor drinkwater en de groei van gewassen bijvoorbeeld. Daarom worden diverse onderzoeken naar de kwantiteit en kwaliteit van het grondwater gedaan. Het resultaat van deze onderzoeken wordt geregistreerd in de Basisregistratie Ondergrond. Bestuursorganen en andere gebruikers kunnen met deze gegevens onder meer huidige en toekomstige geohydrologische vraagstukken beter en efficiënter beantwoorden.

Het gaat in het algemeen om putten die zijn ingericht om de kwaliteit en de kwantiteit van het grondwater over langere tijd te kunnen monitoren. Tijdelijke bewakingsmeetnetten rond bijvoorbeeld saneringslocaties of stortplaatsen vallen buiten het domein.

In dit domein zijn er 5 registratieobjecten:

  • Grondwatermonitoringnet
  • Grondwatermonitoringput
  • Grondwaterstandonderzoek
  • Grondwatersamenstellingsonderzoek
  • Formatieweerstandonderzoek