Grondwatermonitoringput (GMW)

Grondwatermonitoringput  is de putconstructie die gebruikt wordt om onder andere de kwantiteit (grondwaterstanden) en de kwaliteit (samenstelling) van het grondwater te meten.

Wat is een grondwatermonitoringput?

Een grondwatermonitoringput is een werk dat in een geboord gat is gerealiseerd om gedurende langere tijd veranderingen in het grondwater in een specifiek deel van de ondergrond te kunnen registreren. Gewoonlijk bestaat een put uit monitoringsbuizen die aan het oppervlak door een constructie worden beschermd.


Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 1, inwerkingtreding 1-1-2018.

Catalogus

In de catalogus staat welke gegevens van dit registratieobject in de BRO staan.

Aanvullende werkafspraak bij catalogus

Voor het registratieobject Grondwatermonitoringput zijn deze aanvullende werkafspraken gemaakt in overleg met stakeholders.

Aanleverplicht geldt voor:

Gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries van  IenW,  Defensie en LNV.