Grondwatermonitoringput (GMW)

Grondwatermonitoringput  is de putconstructie die gebruikt wordt om onder andere de kwantiteit (grondwaterstanden) en de kwaliteit (samenstelling) van het grondwater te meten.

Wat is een grondwatermonitoringput?

Een grondwatermonitoringput is een werk dat in een geboord gat is gerealiseerd om gedurende langere tijd veranderingen in het grondwater in een specifiek deel van de ondergrond te kunnen registreren. Gewoonlijk bestaat een put uit monitoringsbuizen die aan het oppervlak door een constructie worden beschermd.


Wettelijke plicht 1-1-2018

Gegevens aanleveren + gegevens/modellen gebruiken bij de uitvoering van publieke taken van of in opdracht van bestuursorganen

Handige tips

Standen opvagen in Excel of alle gegevens van een put in 1x opvragen? Bekijk de FAQ's en meer tips.

Documenten

Alle documenten en technisch inhoudelijke instructies van staan in de BRO Productomgeving

Aanleverplicht geldt voor:

Gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries van  IenW,  Defensie en LNV.