Grondwatermonitoringput (GMW)

Grondwatermonitoringput  is de putconstructie die gebruikt wordt om onder andere de kwantiteit (grondwaterstanden) en de kwaliteit (samenstelling) van het grondwater te meten.

Wat is een grondwatermonitoringput?

Een grondwatermonitoringput is een werk dat in een geboord gat is gerealiseerd om gedurende langere tijd veranderingen in het grondwater in een specifiek deel van de ondergrond te kunnen registreren. Gewoonlijk bestaat een put uit monitoringsbuizen die aan het oppervlak door een constructie worden beschermd.


Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 1, inwerkingtreding 1-1-2018.

Documenten

Alle belangrijke documenten over dit registratieobject staan op de BRO Productomgeving. U vindt hier onder meer:

  • Catalogus
  • Werkafspraken
  • Storymap
  • Innamehandboek
  • Uitgiftehandboek
  • Berichtenschema's

Aanleverplicht geldt voor:

Gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries van  IenW,  Defensie en LNV.