Bodem- en grondonderzoek

In het domein Bodem- en grondonderzoek staat het onderzoek centraal dat erop gericht is gegevens te produceren over de opbouw en de eigenschappen van bodem en ondergrond, zonder dat daarvoor direct een wettelijk of beleidsmatig kader bestaat.

Vaak wordt het onderzoek uitgevoerd omdat men de opbouw en de eigenschappen van de ondergrond moet kennen voor het realiseren van projecten in de grond-, weg- en waterbouw, of voor het onderhoud van bestaande infrastructuur. Het onderzoek kan direct in het veld worden uitgevoerd, maar vaker is het een combinatie van veld- en laboratoriumonderzoek.

In dit domein vallen drie registratieobjecten:

  • Geotechnisch sondeeronderzoek
  • Booronderzoek
  • Wandonderzoek

Dat zijn de vakgebieden waar de BRO zich momenteel op richt wat betreft Bodem- en grondonderzoek. Natuurlijk is er nog meer. Archelogisch onderzoek en cultuurtechnisch onderzoek zijn voorlopig niet opgenomen in de BRO. Wel wordt milieukundig onderzoek in BRO Fase 2 toegevoegd bij het domein Milieukwaliteit. Het toegepast geologisch onderzoek komt voorlopig niet in de BRO. Verder valt booronderzoek in het kader van mijnbouwactiviteiten onder het domein Mijnbouwwet.