Bodem- en grondonderzoek

In het domein Bodem- en grondonderzoek staat het onderzoek centraal dat erop gericht is gegevens te produceren over de opbouw en de eigenschappen van bodem en ondergrond, zonder dat daarvoor direct een wettelijk of beleidsmatig kader bestaat.

Vaak wordt het onderzoek uitgevoerd omdat men de opbouw en de eigenschappen van de ondergrond moet kennen voor het realiseren van projecten in de grond-, weg- en waterbouw, of voor het onderhoud van bestaande infrastructuur. Het onderzoek kan direct in het veld worden uitgevoerd, maar vaker is het een combinatie van veld- en laboratoriumonderzoek.

In dit domein vallen drie registratieobjecten:

  • Geotechnisch sondeeronderzoek
  • Booronderzoek
  • Wandonderzoek