Planning en inhoud

De Basisregistratie Ondergrond bevat steeds meer gegevens en modellen over de ondergrond. Bronhouders leveren deze gegevens per registratieobject aan. De registratieobjecten worden in 5 tranches ingevoerd. Tranche 1, 2 , 3 en 4 (Fase I) zijn inmiddels van kracht. De laatste registratieobjecten worden afgerond; daarbij gaat het vooral om mijnbouw.
Momenteel werken we aan tranche 5: Milieukwaliteit. Dit is de globale planning voor de komende jaren:


Overzicht aanlever- en gebruiksplicht

We hebben per overheidslaag een overzicht gemaakt van de registratieobjecten die aangeleverd en gebruikt moeten worden:

Roadmap

Actuele BRO Roadmap