Grondwaterproductiedossier (GPD)

Het registratieobject grondwaterproductiedossier omvat de productiecijfers van een grondwatergebruiksysteem.

De gegevens van het registratieobject grondwaterproductiedossier zijn altijd gekoppeld aan een grondwatergebruiksysteem (maximaal 500 meter diep). De gegevens horen bij elkaar. Het gaat om de cijfers die in de loop van de tijd en met een vaste frequentie aan het bevoegd gezag gerapporteerd zijn. Gedurende de levensduur van het grondwatergebruiksysteem worden deze gegevens dus met vaste regelmaat aangevuld in de BRO.

Net als bij het Grondwatergebruiksysteem zijn provincies, waterschappen en in een aantal gevallen ook Rijkswaterstaat, de bronhouder van deze gegevens.

Aanleveren via LGR

Voor de gegevens van grondwatergebruiksysteem en grondwaterproductiedossier bestaat al langere tijd een goede en bekende ingang: het Landelijk Grondwater Register (LGR). Het LGR is in beheer bij de provincies en heeft voor de BRO-plichtige gegevens een rechtstreekse koppeling met de Landelijke Voorziening van de BRO. Het LGR voedt ook de veelgebruikte WKO-tool. Deze ingang is daarom preferent voor het aanleveren van gegevens van GUF en GPD.  De gegevens kunnen ook via het BRO Bronhouderportaal ingevoerd worden, maar ze worden dan niet automatisch opgenomen in de WKO-tool.


Icoon_Grondwaterproductiedossier_jpg

Wettelijke plicht per 1-7-2022

Gegevens aanleveren + gegevens/modellen gebruiken bij de uitvoering van publieke taken van of in opdracht van bestuursorganen

Documenten

Alle documenten en technisch inhoudelijke instructies staan in de BRO Productomgeving

Aanleverplicht geldt voor:

Provincies, waterschappen en ministerie van IenW (RWS).