Grondwaterproductiedossier (GPD)

Het registratieobject grondwaterproductiedossier omvat de productiecijfers van een grondwatergebruiksysteem.

De gegevens van het registratieobject grondwaterproductiedossier zijn altijd gekoppeld aan een grondwatergebruiksysteem. De gegevens horen bij elkaar. Het gaat om de cijfers die in de loop van de tijd en met een vaste frequentie aan het bevoegd gezag gerapporteerd zijn. Gedurende de levensduur van het grondwatergebruiksysteem worden deze gegevens dus met vaste regelmaat aangevuld in de BRO.

Net als bij het Grondwatergebruiksysteem zijn provincies, waterschappen, gemeenten en in een aantal gevallen ook Rijkswaterstaat, de bronhouder van deze gegevens.


Icoon_Grondwaterproductiedossier_jpg

Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 4,  inwerkingtreding 1 juli 2022.

Documenten

Alle belangrijke documenten over dit registratieobject staan op de BRO Productomgeving. U vindt hier onder meer:

  • Scopedocument

Aanleverplicht geldt voor:

Provincies, waterschappen, gemeenten en ministerie van IenW (RWS).