Grondwaterproductiedossier (GPD)

Het registratieobject grondwaterproductiedossier omvat de productiecijfers van een grondwatergebruiksysteem.

Het gaat om de cijfers die in de loop van de tijd aan het bevoegd gezag gerapporteerd zijn. Bronhouder van deze gegevens zijn de provincies.


Icoon_Grondwaterproductiedossier_jpg

Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 4,  inwerkingtreding 1-1-2022.

Aanleverplicht geldt voor:

Provincies.

Scopedocument

De scope voor dit registratieobject is beschreven in het Scopedocument Grondwatergebruik.

Catalogus

Medio 2021 start de publieke consultatie voor de catalogus van dit registratieobject. De catalogus is dus nog niet beschikbaar.