Grondwatermonitoringnet (GMN)

Een grondwatermonitoringnet is een verzameling locaties waar onderzoek wordt gedaan om de toestand van het grondwater te kunnen bepalen en veranderingen erin te kunnen monitoren.

Onderzoek in een grondwatermonitoringnet wordt gedaan naar de kwaliteit of de kwantiteit van het grondwater.

Een grondwatermonitoringnet valt onder de verantwoordelijkheid van een bronhouder en  heeft een vastgesteld monitoringsdoel.


Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 3, inwerkingtreding 1-1-2021. Let op: Vanaf dat moment is het mogelijk om software te ontwikkelen die aansluit op de BRO. Om deze reden is er een overgangsperiode tot 1 juli 2021. Voor provincies en RWS geldt een overgangsperiode tot 1 oktober 2021.

Scopedocument

Het scopedocument is de start van de standaardisatie en geeft een uitleg van de context van het registratieobject.

Catalogus

In de catalogus staat welke gegevens van dit registratieobject in de BRO staan.

Aanleverplicht geldt voor:

Gemeenten,  provincies, waterschappen, ministeries van  IenW, Defensie en  LNV.