Grondwatermonitoringnet (GMN)

Een grondwatermonitoringnet is een verzameling locaties waar onderzoek wordt gedaan om de toestand van het grondwater te kunnen bepalen en veranderingen erin te kunnen monitoren.

Onderzoek in een grondwatermonitoringnet wordt gedaan naar de kwaliteit of de kwantiteit van het grondwater.

Een grondwatermonitoringnet valt onder de verantwoordelijkheid van een bronhouder en  heeft een vastgesteld monitoringsdoel.

Milieukwaliteitsinformatie wordt voorlopig niet opgenomen in de BRO. Dus monitoringnetten van milieuhygiënische projecten, waarin het met name gaat om het monitoren van de verontreiniging van de bodem en het grondwater, zijn voorlopig buiten scope.


Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 3, inwerkingtreding 1-1-2021. Let op: Vanaf dat moment is het mogelijk om software te ontwikkelen die aansluit op de BRO. Om deze reden is er een overgangsperiode tot 1 juli 2021. Voor provincies en RWS geldt een overgangsperiode tot 1 oktober 2021.

Documenten

Alle belangrijke documenten over dit registratieobject staan op de BRO Productomgeving. U vindt hier onder meer:

  • Scopedocument
  • Catalogus
  • Storymap (via deze pagina)
  • Werkafspraken
  • Berichtencatalogi
  • Berichtenschema's

Tip: scenario's monitoringnet

Aanleverplicht geldt voor:

Gemeenten,  provincies, waterschappen, ministeries van  IenW, Defensie en  LNV.