Grondwatermonitoringnet (GMN)

Een grondwatermonitoringnet is een verzameling locaties waar onderzoek wordt gedaan om de toestand van het grondwater te kunnen bepalen en veranderingen erin te kunnen monitoren.

Onderzoek in een grondwatermonitoringnet wordt gedaan naar de kwaliteit of de kwantiteit van het grondwater.

Een grondwatermonitoringnet valt onder de verantwoordelijkheid van een bronhouder en  heeft een vastgesteld monitoringsdoel.


Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 3, inwerkingtreding 1-1-2021.

Scopedocument

Het scopedocument is de start van de standaardisatie en geeft een uitleg van de context van het registratieobject.

Catalogus

Deze catalogus is nog niet vastgesteld door de programma stuurgroep. Na een juridische procedure wordt de catalogus nog opgenomen in de bijlagen van de Regeling Bro.

Aanleverplicht geldt voor:

Gemeenten,  provincies, waterschappen, ministeries van  IenW, Defensie en  LNV.