Grondwatermonitoringnet (GMN)

Een grondwatermonitoringnet is een verzameling locaties waar onderzoek wordt gedaan om de toestand van het grondwater te kunnen bepalen en veranderingen erin te kunnen monitoren.

Onderzoek in een grondwatermonitoringnet wordt gedaan naar de kwaliteit of de kwantiteit van het grondwater.

Een grondwatermonitoringnet valt onder de verantwoordelijkheid van een bronhouder en  heeft een vastgesteld monitoringsdoel.

Milieukwaliteitsinformatie wordt later opgenomen in de BRO. Dus monitoringnetten van milieuhygiënische projecten, waarin het met name gaat om het monitoren van de verontreiniging van de bodem en het grondwater, vallen niet onder het registratieobject Grondwatermonitoringnet. Gegevens van het domein Milieukwaliteit worden in BRO Fase 2 opgenomen in de BRO.


Wettelijke plicht per 1-1-2021

Gegevens aanleveren + gegevens/modellen gebruiken bij de uitvoering van publieke taken van of in opdracht van bestuursorganen

Handreiking in welke volgorde aanleveren

Handige tips

Standen opvagen in Excel of alle gegevens van een put in 1x opvragen? Bekijk de FAQ's en meer tips.

Documenten

Alle documenten en technisch inhoudelijke instructies staan in de BRO Productomgeving

Aanleverplicht geldt voor:

Gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries van IenW, Defensie en  LNV.