Gegevens opvragen

Er zijn veel producten en hulpmiddelen beschikbaar om het werken met de BRO zo eenvoudig en prettig mogelijk te maken. Bekijk hieronder wat beschikbaar is. Er is een aparte pagina met tips voor het gebruik van de BRO-modellen.

Welke gegevens

De Basisregistratie Ondergrond wordt stapsgewijs ontwikkeld. Bekijk bij de  planning en de registratieobjecten welke gegevenssoorten wanneer beschikbaar komen.

Voor welke toepassingen

De VKA procesanalyse (pdf, 1.8 MB) geeft een beeld bij welke gemeentelijke processen de BRO gebruikt kan worden. Beleidsmakers en projectleiders kunnen kansen benutten door eerder gegevens over de ondergrond bij plannen te betrekken. De BRO en de bronnen (pdf, 227 kB) is daarbij een handig overzicht.

BRO-gegevens online bekijken (BROloket)

Gegevens die geregistreerd worden in de BRO zijn een dag later beschikbaar via het BROloket. U kunt de gegevens op de kaart aan de hand van allerlei criteria bekijken en direct opvragen. Lees op de toelichtende pagina BROloket wat de mogelijkheden zijn.

BRO-gegevens voor uw eigen applicatie

Via BROloket en PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart), kunt u bestanden met BRO-gegevens opvragen. Lees op de toelichtende pagina van BROloket en PDOK wat de mogelijkheden zijn. En benut de checklist digitale dataroom (pdf, 783 kB).

BRO-gegevens via REST uitgifteservice

Het is ook mogelijk om via een REST uitgifteservice direct publieke data te bekijken zonder dat een PKI-certificaat nodig is.

BRO-gegevens opvragen via SOAP webservice

U kunt ook volledig geautomatiseerd BRO-gegevens opvragen. Dit is vooral handig als u regelmatig BRO-gegevens wilt opvragen. Lees op de toelichtende pagina van de SOAP webservice wat de mogelijkheden zijn.

XML

BRO-gegevens worden geleverd als XML. Dit maakt het mogelijk om gegevens uit de BRO te koppelen aan andere gegevens.

Visualisatie van BRO-gegevens

Bij het inladen van BRO-gegevens in andere systemen, zoals  GIS/ArcGIS/QGis, ziet u geen visualisaties van de objecten. Deze visualisaties zitten niet in de XML, dus deze worden niet getoond. Op BROloket kunt u natuurlijk wel grafieken en visualisaties van BRO-gegevens en bekijken en opslaan. Daarnaast zijn REST visualisatieservices beschikbaar.

Metadata van de BRO

Het Nationaal Georegister (onderdeel van PDOK) bevat metadata beschrijvingen van alle geografische datasets en webservices in Nederland. Ook de BRO datasets en webservices, zijn beschreven in het NGR.

Standaarden

Alle gegevens in de BRO voldoen aan de standaard, zoals die omschreven is in de catalogus van een registratieobject. Dit stimuleert hergebruik van gegevens. De catalogussen die gereed zijn, kunt u raadplegen bij de registratieobjecten.

Afkortingen

Voor de registratieobjecten en modellen worden vaak afkortingen gebruikt, omdat de namen vaak lang zijn. We hebben die afkortingen voor u op een rij gezet.

Onjuiste gegevens corrigeren

Eventuele onjuistheden in de Basisregistratie Ondergrond kunt u doorgeven via een terugmelding. Heeft u zelf onjuiste gegevens aangeleverd via het Bronhouderportaal BRO? Volg dan de instructie bij ‘Werken met de BRO’ voor gegevensleveranciers wat te doen bij een foute leveringNeem bij een dubbele levering contact op met de Servicedesk.

Handleidingen en documenten

Raadpleeg de informatie per registratieobject voor alle ondersteunende informatie en uitleg en de instructies voor het opvragen van gegevens. Verder is er een algemene handreiking voor het opvragen van gegevens.

Hulpmiddelen

Naast de handleidingen en documenten is er een overzicht van hulpmiddelen, die u kunt benutten.

BRO Productomgeving

De BRO Productomgeving is een bibliotheek met relevante documentatie voor de systemen en onderliggende registratieobjecten van de BRO. U vindt er ook praktische informatie voor BRO-gebruikers, technische informatie voor softwareleveranciers en een overzicht van alle binnengekomen wijzigingsverzoeken

Nieuwe gegevens toevoegen

Gegevens voor de BRO zijn zeer welkom. Dat maakt hergebruik mogelijk. Aandachtspunt is wel dat u alleen gegevens kunt aanleveren als u de bronhouder van die gegevens bent. Of als u namens een bronhouder gegevens aanlevert. Lees bij gegevens aanleveren hoe u dat via het Bronhouderportaal doet.

Werken met de BRO

Wat is uw specifieke rol? Raadpleeg de tips die we voor u op een rij hebben gezet. Per rol hebben we praktische informatie bij elkaar gezet bij werken met de BRO.

Software ontwikkelen

Ontwikkelt u sofware? Benut dan ook de overleggen voor softwareontwikkelaars en bekijk de extra informatie voor softwareontwikkelaars in de BRO Productomgeving.

Kennis

U werkt met de BRO en wilt meer weten? Op de pagina Kennis hebben we alles voor u verzameld: publicaties, presentaties, webinars tot handleidingen.

Inspiratie

De toepassingen van BRO-gegevens zijn talrijk. We merken dat de ondergrond steeds meer op de voorgrond komt te staan. Of het nu gaat om veiligheid, grondstoffen, drinkwater, energie: de ondergrond is de basis voor vele toepassingen. Laat u inspireren door voorbeelden uit de praktijk.

Ervaring en producten andere overheden

Benut de kennis en ervaring die al is opgedaan. Bekijk bij BRO 4 BRO praktische documenten, aanpakken en oplossingen van organisaties die met de BRO werken. Wilt u ook iets delen waarmee anderen hun voordeel kunnen doen? Laat het ons weten via de BRO Servicedesk.


Verplicht gebruik

Bronhouders zijn verplicht om BRO-gegevens en de BRO-modellen te gebruiken. Bronhouders kunnen dat contractueel vastleggen in hun uitbestedingscontract. Wat betreft het aanleveren van nieuw ingewonnen gegevens bij het Bronhouderportaal, kunnen de voorbeelden van contractafspraken van Rijkswaterstaat behulpzaam zijn.

Help de gegevens te verbeteren

Doe een terugmelding als u twijfelt over de juistheid van bepaalde gegevens. Samen kunnen we de kwaliteit van de BRO verbeteren.