Gegevens opvragen

Er zijn veel producten en hulpmiddelen beschikbaar om het werken met de BRO zo eenvoudig en prettig mogelijk te maken. Bekijk hieronder wat beschikbaar is.

Welke gegevens

De Basisregistratie Ondergrond wordt stapsgewijs ontwikkeld. Zodra de BRO voor een registratieobject gereed is, moeten gegevens aangeleverd worden. Bekijk bij registratieobjecten welke gegevenssoorten dan beschikbaar komen.

BRO-gegevens online bekijken (BRO Loket)

Gegevens die geregistreerd worden in de BRO zijn een dag later beschikbaar via DINOloket (Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond) van TNO. Dit wordt het BRO Loket. U kunt de gegevens op de kaart aan de hand van allerlei criteria bekijken en direct opvragen. Lees op de toelichtende pagina BRO Loket (DINO) wat de mogelijkheden zijn.

BRO-gegevens voor uw database

Via DINOloket (het toekomstige BRO Loket) en PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart), kunt u bestanden met BRO-gegevens opvragen. Lees op de toelichtende pagina van BROLoket (DINO) en PDOK wat de mogelijkheden zijn.

BRO-gegevens raadplegen via webservices

U kunt ook volledig geautomatiseerd BRO-gegevens opvragen. Dit is vooral handig als u regelmatig BRO-gegevens wilt opvragen. Lees op de toelichtende pagina van de BRO uitgifte webservices wat de mogelijkheden zijn.

XML

BRO-gegevens worden geleverd als XML. Dit maakt het mogelijk om gegevens uit de BRO te koppelen aan andere gegevens.

Standaarden

Alle gegevens in de BRO voldoen aan de standaard, zoals die omschreven is in de catalogus van een registratieobject. Dit stimuleert hergebruik van gegevens. De catalogussen die gereed zijn, kunt u raadplegen bij de registratieobjecten.

Onjuiste gegevens corrigeren

Eventuele onjuistheden in de Basisregistratie Ondergrond kunt u doorgeven via een terugmelding. Heeft u zelf onjuiste gegevens aangeleverd via het Bronhouderportaal BRO? Volg dan de instructie bij ‘Werken met de BRO’ voor gegevensleveranciers wat te doen bij een foutieve levering.

Handleidingen en documenten

Raadpleeg de informatie per registratieobject voor alle ondersteunende documentatie en uitleg. U vindt daar ook de catalogus waarin de standaard is beschreven. Er is geen algemene handleiding voor het opvragen van gegevens, maar er is wel per registratieobject een instructie beschikbaar voor het opvragen van gegevens via de webservices.

Nieuwe gegevens toevoegen

Gegevens voor de BRO zijn zeer welkom. Dat maakt hergebruik mogelijk. Aandachtspunt is wel dat u alleen gegevens kunt aanleveren als u de bronhouder van die gegevens bent. Of als u namens een bronhouder gegevens aanlevert. Lees verder bij gegevens aanleveren hoe u dat via het Bronhouderportaal doet.

Inspiratie

De toepassingen van BRO-gegevens zijn talrijk. We merken dat de ondergrond steeds meer op de voorgrond komt te staan. Of het nu gaat om veiligheid, grondstoffen, drinkwater, energie: de ondergrond is de basis voor vele toepassingen. Laat u inspireren door voorbeelden uit de praktijk.


Zie ook

Nadere informatie over de verschillende afnamekanalen voor BRO-gegevens.