Projectleider/beleidsmaker

Je leidt een (groot) project, je maakt beleid of bent verantwoordelijk voor beheer en onderhoud. Dan heb je veel aan kennis over de ondergrond. Je hebt bijvoorbeeld de eigenschappen van de bodem, de ondergrond en grondwater nodig. Of het nu een infraproject, dijkversterking, een windmolen, een woonwijk of een speelvijver is. Bovendien kun je kansen benutten door eerder gegevens over de ondergrond en de ondergrondmodellen bij jouw plannen te betrekken. Mogelijk verzamel je ook nieuwe gegevens en ben je gegevensleverancier namens een bronhouder. Wat moet je weten?

sterke lekdijk, foto

Ondergrond & je werk

Wanneer speelt de ondergrond een rol in jouw werk? En wat heeft de Basisregistratie Ondergrond hiermee te maken?

Geo-Kennis-op-maat

Geo-Kennis-op-maat gaat over kansen benutten door in alle fasen van  de beleids- of plancyclus de ondergrond te betrekken. En in verbinding te brengen met de bovengrond. Dit is waardecreatie met data, voor een optimaal projectbesluit.

Ondergrond in de praktijk

Wat betekent werken met een oog op de ondergrond in de praktijk? Praktijkverhalen en praktijkvoorbeelden maken duidelijk wat nu al mogelijk is met goede data en 3D modellering.