Modellen gebruiken

Om je op weg te helpen met het gebruik van de BRO-modellen hebben we hier een aantal belangrijke punten en praktische tips voor jou op een rij gezet.

Welke modellen

Op dit moment zijn 5 modellen opgenomen in de BRO. Elk model heeft z’n eigen kenmerken en gebruiksmogelijkheden. Raadpleeg de planning om te zien welke modellen later nog worden toegevoegd. In de Basisregistratie Ondergrond worden 4 typen modellen opgenomen:

  • Geomorfologische  modellen: visualiseren vormen van het landschap: Geomorfologische Kaart
  • Bodemkundige modellen: visualiseren specifieke bodemkundige eigenschappen: Bodemkaart, GeoTOP
  • Geologische modellen: visualiseren specifieke geologische eigenschappen: Digitaal Geologisch Model (DGM)
  • Hydrogeologischemodellen: visualiseren specifieke hydrogeologische eigenschappen: REGIS II en Model Grondwaterspiegeldiepte

Modellen online bekijken

Er zijn een paar mogelijkheden om de modellen te bekijken: BROloket en PDOK-viewer.

Op BROloket kun je de modellen direct gebruiken. Via de kaart kun je per model selecties maken en details bekijken. Ook is het mogelijk om van bepaalde gebieden bijvoorbeeld dwarsdoorsnedes te maken en direct te bekijken. Om je op weg te helpen vindt je op BROloket bij 'Help' een handleiding: Snelstart en op de pagina ‘Toelichting’ op BROloket staat meer informatie per model. NB Je kunt ook op BROloket bij de modellen GeoTOP, REGIS II en DGM gratis professionele software (de SubsurfaceViewer) downloaden om de modellen op je eigen computer te kunnen bekijken en gebruiken.

Met de PDOK Viewer kun je de Bodemkaart, de Geomorfologische kaart  en Model Grondwaterspiegeldiepte bekijken; de andere BRO-modellen zijn niet via de PDOK Viewer beschikbaar maar wel in BROloket. In de PDOK Viewer is het mogelijk om tegelijkertijd ook andere datasets van PDOK te activeren.

Model downloaden voor je eigen applicatie

Via BROloket en PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart) kun je de BRO-modellen downloaden. Er zijn ook extra handleiding hoe je de Bodemkaart (pdf, 561 kB) en de Geomorfologische kaart (pdf, 296 kB) in jouw eigen GIS-applicatie kunt gebruiken.

BROloket

Op BROloket kan dat met de download-knop aan de rechterkant op de kaart. Je ontvangt dan van het volledige model de modelgegevens in ArcGIS-formaat. Je kunt ook kiezen uit 1 of meerdere 3D-visualisaties van SubsurfaceViewer-kaartbladen (inclusief handleiding en de SubsurfaceViewer) van de modellen DGM, REGIS II en GeoTOP. De Bodemkaart en de Geomorfologische kaart van Nederland zijn via BROloket als GeoPackage beschikbaar.

PDOK

Bij PDOK kun je bij 'Datasets' de BRO-modellen downloaden. Je vindt ze in de catagorie 'Geo Wetenschappelijke Data'. Alle modellen kun je als Atomfeed downloaden. De  Bodemkaart en de Geomorfologische kaart van Nederland zijn bij PDOK ook als WMS beschikbaar. De datasets van PDOK zijn geschikt om in jouw eigen GIS-applicatie te gebruiken.

Nieuw: modellen in 3D voor internetbrowser of eigen GIS-systeem

Dankzij de BRO 3D webservices kun je nu ook de eerste BRO-data en -modellen bekijken in een internetbrowser of rechstreeks in GIS-systemen gebruiken die de OGC-standaard I3S ondersteunen, zoals ArcGIS online. Afhankelijk van de applicatie zijn er meerdere functionaliteiten beschikbaar.

Welke toepassingen?

De toepassingen van BRO-modellen zijn talrijk. Deze VKA Procesanalyse van gemeenten (pdf, 1.8 MB) geeft een indicatie bij welke toepassingen en programma’s van de gemeenten de BRO-modellen een rol kunnen spelen.  Laat je ook inspireren door voorbeelden uit de praktijk en BRO en de bronnen (pdf, 831 kB).

De modellen vormen een basis en kunnen bijvoorbeeld in een eigen applicatie verder aangevuld worden met andere gegevens. Voor lokale vraagstukken kunnen de modellen als raamwerk gebruikt worden om vervolgens meer detail aan te brengen.

Expertise nodig

De modellen zijn schematische weergaves van de werkelijkheid: zij geven een voorspelling van de opbouw van de bodem; het is niet een exacte weergave van de werkelijkheid. Het vraagt dan ook de nodige expertise om de modellen op de juiste wijze te interpreteren en toe te passen.


Verplicht gebruik

Bronhouders zijn verplicht om BRO-gegevens en de BRO-modellen te gebruiken. Bronhouders kunnen dat contractueel vastleggen in hun uitbestedingscontract. Wat betreft het aanleveren van nieuw ingewonnen gegevens bij het Bronhouderportaal, kunnen de voorbeelden van contractafspraken van Rijkswaterstaat behulpzaam zijn.

Help de modellen te verbeteren

Doe een terugmelding als je twijfelt over een bepaald aspect van een model. De terugmelding kan dan in een volgende release van het model verwerkt worden. Tot die tijd staat de terugmelding geregistreerd bij het model. De lijst met actuele terugmeldingen staat op BROloket.

Storymap modellen

Aan de hand van kaarten, 3D-scenes, filmpjes, foto’s en teksten leidt dit online kaartverhaal u door de BRO-ondergrondmodellen.