Publieke visualisatie- en correctieservices

Bij het aanbieden of controleren van gegevens is het prettig om de data grafisch of in een tabel te kunnen bekijken. Het BRO-programma heeft hiervoor services ontwikkeld en stelt deze praktische nieuwe functionaliteiten van het Bronhouderportaal ook beschikbaar als REST-service.

Visualisatieservices

Er zijn visualisatieservices beschikbaar voor:

 • Grondwatermonitoringput (GMW)
  Deze functionaliteit toont de tijdlijn van een grondwatermonitoringput met de daarbij horende veranderingen in het verleden. Er kan bijvoorbeeld een brondocument aangeboden worden of een uitgiftedocument, waarna het gevisualiseerd wordt.
 • Boorprofiel (BHR-GT)
 • Grondwaterstanden (GLD)
Visualisatie grondwatermonitoringput
Visualisatie boorprofiel
Visualisatie boorprofiel

De correctievergelijkservice

Naast deze visualisatieservice is er ook een correctievergelijkservice beschikbaar. Hiermee krijg je inzicht in de huidige data van de BRO door middel van het aanleveren van een uitgifteresultaat en wat daarin verandert door een aangeleverde correctie.

Zo’n service is ontwikkeld voor:

 • Geotechnisch sondeeronderzoek (CPT)
 • Bodemkundig booronderzoek (BHR-P)
 • Grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR)

Bij registratieobjecten met historie worden uiteraard niet alle geregistreerde gegevens vervangen. Voor onderstaande registratieobjecten kunt u correcties van het type ‘vervangen start registratie’ aanbieden. De vergelijkingsfunctionaliteit toont dan de verschillen ten opzichte van de dan geldende situatie in de Basisregistratie Ondergrond. Het startdocument (Inrichten grondwatermonitoringput, starten registratie) bepaalt de basis waarmee geregistreerde gegevens van het registratieobject vergeleken wordt.

 • Grondwatermonitoringput (GMW)
 • Grondwatermonitoringnet (GMN)
 • Grondwaterstandonderzoek (GLD)

Overzicht publieke REST-services

Een overzicht van de URL’s van deze publieke REST-services van de BRO, zoals van grondwaterstanden, vind je in de BRO Productomgeving bij de informatie voor softwareontwikkelaars. De services zijn zelf-beschrijvend via ’swagger’ en ‘openui’ en vereisen gevalideerde brondocumenten.

Ook vind je daar de URL's van de publieke REST uitgifteservices voor het opvragen van gegevens.