Fouten in levering

Wat te doen bij een foutieve levering? Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende mogelijkheden. Bekijk hieronder welke situatie voor jou van toepassing is.

Gegevens staan klaar in het Bronhouderportaal

Is de levering nog niet goedgekeurd door de bronhouder, dan kun je de bronhouder vragen om de levering af te keuren. De gegevens staan dan nog niet definitief in de Landelijke Voorziening BRO. Als je dat wil kun je de brondocumenten aanpassen en opnieuw een levering doen in het Bronhouderportaal.

Gegevens zijn geregistreerd in de BRO

Zijn de gegevens wel al doorgeleverd door iemand in het Bronhouderportaal en zijn er geen foutmeldingen gekomen vanuit het Bronhouderportaal, dan zijn de gegevens automatisch geregistreerd in de BRO. Je kunt dan via een zogenaamd 'correctieverzoek' de gegevens aanpassen.

Het aanleveren van een correctieverzoek verloopt op dezelfde manier als een registratieverzoek. Een correctieverzoek wordt als IMBRO of IMBRO/A XML via het Bronhouderportaal aangeleverd aan de bronhouder. De bronhouder dient de correctie vervolgens door te leveren aan de Landelijke Voorziening.

Kijk voor het maken van een correctieverzoek bij de aanleverinstructie van het registratieobject.

Een dag na het doorleveren van de correctie zijn de wijzigingen zichtbaar in het BROloket en PDOK. Via de SOAP webservices en REST uitgifteservices zijn de gecorrigeerde gegevens direct beschikbaar.

Er is nieuwe informatie ontstaan bij een registratieobject in de BRO

Verder is het belangrijk om te weten dat corrigeren iets anders is dan aanvullen. Bij ‘aanvullingen’ worden nieuwe gegevens toegevoegd aan een in de LV-BRO geregistreerde object. Dat is van toepassing op registratieobjecten die een zogenaamde ‘levensloop’ en dus een materiële geschiedenis hebben. Meer uitleg vind je in de Handreiking BRO-gegevens aanleveren (paragraaf 3.4.1 over Materiële geschiedenis).

Heb je een dubbele levering gedaan?

De bronhouder moet dan contact opnemen met de Servicedesk om verwijderende duplicaten uit de BRO-registratie te laten nemen. Het is niet mogelijk om dit via een correctieverzoek te doen, want daarmee is het alleen mogelijk om gegevens van een registratie te wijzigen.

Let op: het is niet de bedoeling om gegevens opnieuw in de BRO te registreren als er sprake is van een fout in de BRO. Als er een fout in de BRO-registratie blijkt te zitten, dan moet dit via een correctie-XML aangepast worden.

Opgevraagde gegevens

Stel je hebt gegevens uit de Basisregistratie Ondergrond opgevraagd - waarvan je niet zelf de gegevensleverancier of bronhouder bent - en je twijfelt aan de juistheid ervan, wat kun je dan doen? Vul het terugmeldformulier in. Op die manier kunnen we samen de kwaliteit van de gegevens in de BRO verbeteren.