PDOK

Er zijn meerdere mogelijkheden om gegevens of modellen die in de Landelijke Voorziening BRO geregistreerd zijn op te vragen. Een daarvan is via Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK). Verschillende datasets van de BRO registratieobjecten zijn beschikbaar via PDOK.

Gegevens die geregistreerd worden in de BRO zijn een dag later beschikbaar via PDOK. Het gaat daarbij om gegevens van alle registratieobjecten van de BRO, met uitzondering van Milieukwaliteit. De gegevens worden geleverd via OCG-standaarden zodat ze te gebruiken zijn in diverse geografische informatie systemen (GIS).

Datasets voor eigen applicatie

PDOK is vooral geschikt voor gebruikers die de BRO-gegevens en/of de BRO-modellen als dataset willen downloaden om in een eigen (GIS) applicatie te bekijken. Je kunt van de BRO-datasets bij PDOK de kenset opvragen of de volledige dataset downloaden.

Kenset

Via de GeoServices (voornamelijk WMS) van PDOK kun je BRO-gegevens opvragen voor jouw eigen applicatie. Je krijgt dan de kenset. De kenset bevat alleen de basisinformatie en geen visualisaties. Met de kenset kun je bepalen waar welke informatie beschikbaar is. De feitelijke metingen of onderzoeksgegevens, bijvoorbeeld de boormonsterprofielen, zitten daar niet in.

Volledige dataset

Wil je de volledige datasets? Download dan de Atom-feeds van PDOK van die dataset. Atom-feeds zijn webfeeds die, net zoals RSS,  je automatisch op de hoogte brengen van nieuwe releases en updates. Open de Atom-feed van de dataset op PDOK in een feed-reader om de ZIP bestanden te downloaden.

Voor de BRO-modellen geldt dat je die via PDOK als Atomfeeds kunt downloaden. De Geomorfologische kaart en de Bodemkaart zijn daar overigens ook als WMS beschikbaar.

PDOK Viewer

Naast het downloaden van datasets is het ook mogelijk om via de PDOK Viewer de BRO-gegevens of BRO-modellen te raadplegen. Selecteer het registratieobject dat je wilt bekijken en zoom vervolgens in op de kaart. De registratieobjecten worden dan zichtbaar. Als een registratieobject wordt aangeklikt, verschijnt rechtsonder op het scherm de knop objectinformatie. Daar vind je vervolgens de kenset ofwel de basisinformatie en geen visualisaties.

PDOK voor wie?

Bij PDOK krijg je landsdekkende datasets (bulkdownload) of kensets (kaartweergave via WMS). Die kensets zijn vooral geschikt om landsdekkend inzicht te krijgen in de beschikbare informatie, bijvoorbeeld: tot welke diepte gaan de sonderingen, hoeveel filters zitten er in grondwatermonitoringputten en op welke diepte. Je kunt deze data in jouw eigen GIS-applicatie verder gebruiken bekijken en aanvullen met andere data. Met de PDOK Viewer krijg je een preview van de kensets. De bulkdownload bevat alle gegevens per geregistreerd object in de BRO (als Geopackage). Deze dataset is vooral geschikt voor periodieke download naar een eigen systeem om diepgaandere analyses op de data uit te voeren.

Verschil met BROloket

Wil je van een specifiek gebied alle metingen of onderzoeksgegevens direct bekijken? Ga dan naar het BROloket. Je kunt daar alle informatie van de BRO-gegevens en BRO-modellen direct op de kaart raadplegen. BROloket biedt in die viewer bovendien praktische selectie- en filtermogelijkheden. Je kunt interactief BRO-gegevens zoeken en in detail bekijken. Ook kun je op BROloket de BRO-modellen interactief bekijken. Op BROloket kun je dus heel gericht zoeken. Ook is het downloaden van gegevens en modellen bij het BROloket mogelijk. In die downloads zit dan de volledige dataset van jouw selectie op de kaart om in jouw eigen applicatie verder te gebruiken.

Verschil met REST uitgifteservices

De REST-services zijn geschikt voor 'incidenteel' gebruik; ze zijn niet geschikt voor het uitleveren van gegevens in bulk. Organisaties die snel en alleen publieke data willen bekijken, kunnen gebruikmaken van REST uitgifteservices. Hiervoor is geen (PKI-)certificaat nodig. Voor het opvragen van een kleine set van registratieobjecten is deze service geschikt. Ook andere ontwikkelaars kunnen deze interface gebruiken en krijgen hiermee direct toegang tot de publieke data van de BRO. Verder is het op termijn mogelijk om publieke data met deze service te valideren.

Verschil met SOAP webservices

De SOAP webservices van de BRO  zijn met name geschikt voor organisaties die frequent en volledig geautomatiseerd bepaalde BRO-gegevens van een registratieobject willen opvragen. Je hebt hiervoor een PKI-certificaat nodig. De SOAP webservices geven direct toegang tot de informatie zoals die in de Basisregistratie Ondergrond is opgeslagen. Ook zijn de SOAP webservices handig voor bronhouders en dataleveranciers, die hun eigen BRO-gegevens willen opvragen. Bepaalde gegevens uit een brondocument zijn bovendien alleen voor de bronhouder en dataleverancier zichtbaar. Dat geldt ook voor gegevens die uit registratie zijn genomen. In de catalogus van ieder registratieobject is te vinden welke data publiek of niet-publiek is in de toelichting van het attribuut. De modellen zijn niet op te vragen via de SOAP webservices.

Onderdeel van PDOK: Nationaal Georegister

Het Nationaal Georegister (NGR) bevat metadata beschrijvingen van alle geografische datasets en webservices in Nederland. Ook de BRO datasets en webservices, zijn beschreven in het NGR. Met eenvoudige zoekopties kunnen de datasets worden opgezocht en gedownload. Deze metadata is ook beschikbaar via een OGC:CSW webservice. Er is een praktisch stappenplan voor het opvragen van BRO-gegevens in het NGR.

Doe een terugmelding

Twijfel je over de juistheid van gegevens of de modellen? Doe een terugmelding.

Gedurende het programma BRO zal PDOK ook steeds verder uitgebreid worden.