Gegevens aanleveren

Er zijn veel producten en hulpmiddelen beschikbaar om het werken met de BRO zo eenvoudig en prettig mogelijk te maken. Bekijk hieronder wat beschikbaar is.

Aanleverplicht

In de Wet Basisregistratie Ondergrond (Bro) is onder meer vastgelegd dat Bestuursorganen de wettelijke taak hebben om gegevens over de ondergrond aan te leveren en te gebruiken: aanleverplicht en afnameplicht. Ook is er een wettelijke meldplicht en onderzoeksplicht.

BRO-coördinator en implementatiechecklist

Voor de implementatie van de BRO in jouw organisatie kan het handig zijn om te werken met een BRO-coördinator of coördinator ondergrond met bijvoorbeeld dit functieprofiel. Het helpt om de invoering van de Wet Bro in je organisatie in goede banen te leiden. Ook kun je gebruikmaken van de implementatiechecklist en de procesanalyses.

Bronhouderportaal

Je kunt alleen gegevens (laten) aanleveren aan de BRO via het Bronhouderportaal. Bronhouders én gegevensleveranciers zijn verplicht om daarmee te werken. Lees daarom eerst hoe het Bronhouderportaal werkt met tips, een link naar de handleiding en specifieke punten waar je rekening mee moet houden. Voor gegevens van het domein Grondwatergebruik is de preferente route niet het Bronhouderportaal maar het Landelijk Grondwater Register.

Demo-omgeving Bronhouderportaal

Als jouw organisatie is aangemeld bij de BRO als bronhouder of gegevensleverancier, kun je via de Servicedesk een demo-account aanvragen voor het Bronhouderportaal. Dat is handig te verkennen hoe het werkt. Ook kun je in de demo-omgeving testen of jouw aanlevering verwerkt kan worden door het Bronhouderportaal. Maak je gebruik van eHerkenning 2+ voor de BRO, dan hoef je geen demo-account aan te vragen. Je kunt met eHerkenning 2+ inloggen op de demo-omgeving.

Contracten met opdrachtnemers aanpassen

Bronhouders zijn verplicht om gegevens aan te leveren; gegevensleveranciers niet. Bronhouders kunnen contractueel vastleggen dat de ingewonnen gegevens door de leverancier aangeleverd worden in het Bronhouderportaal. De voorbeelden van contractafspraken van andere overheden kunnen daarbij behulpzaam zijn.

Historische gegevens

Het aanleveren van ondergrondgegevens die zijn ingewonnen voor de wettelijke ingangsdatum (met uitzondering van nog ‘actuele gegevens’), is niet verplicht. Het mag wel. Soms zijn die gegevens juist ook zeer waardevol. Neem hiervoor contact op met de BRO Servicedesk.

Maritieme gegevens

Ook gegevens die ingewonnen worden op zee (offshore) moeten aangeleverd worden bij de BRO.

Handleidingen en documenten

Raadpleeg de informatie per registratieobject voor alle ondersteunende uitleg en de technisch inhoudelijke instructie voor gegevensleveranciers of softwareontwikkelaars. Ook is er een handreiking voor het aanleveren van gegevens waarin de transacties beschreven zijn die generiek gelden voor het aanleveren van gegevens aan de BRO. Verder is er een handleiding voor het gebruik van het Bronhouderportaal.

Hulpmiddelen

Naast de handleidingen en documenten is er een overzicht van hulpmiddelen, dat je kunt benutten. Ook staan bij BRO 4 BRO diverse tips en tools van organisaties die met de BRO werken.

BRO Productomgeving

De BRO Productomgeving is een bibliotheek met relevante documentatie voor de systemen en onderliggende registratieobjecten van de BRO. Je vindt er ook praktische informatie voor BRO-gebruikers, technische informatie voor softwareleveranciers en een overzicht van alle binnengekomen wijzigingsverzoeken.

Zelf een gegevensbestand maken

Er is per registratieobject een instructie beschikbaar om software aan te passen of te ontwikkelen, zodat de gegevens geschikt zijn voor de BRO. Bekijk de informatie voor softwareontwikkelaars en volg daar de verdere instructie. Benut ook de overleggen voor softwareleveranciers.

Softwarepakket voor aanleveren gegevens

Je kunt het omzetten van de gegevens ook uitbesteden. Daarnaast zijn er inmiddels steeds meer partijen in de markt die kant-en-klare BRO software leveren of software die is aangepast voor de BRO. Informeer in jouw branche wat er al beschikbaar is.

Code-snippets

In de Handreiking BRO-gegevens aanleveren (hoofdstuk 7) staan enkele specifieke, kleine stukjes code uit XML-bestanden van een BRO-verzoek.

Test je levering (validatieservice)

In de demo-omgeving van het Bronhouderportaal kun je vooraf testen of jouw aanlevering verwerkt kan worden door het Bronhouderportaal. In de beschrijving van de validatieservice lees je hoe dat werkt.

Voorbeeld

Er zijn voor elk registratieobject voorbeelden van registraties beschikbaar. Je kunt met zo'n voorbeeld de levering van uw gegevens voor de BRO voorbereiden. Je moet dan het voorbeeld aanpassen met jouw eigen gegevens. Deze voorbeelden staan in de instructie van het registratieobject waarvoor je gegevens wilt aanleveren.

Geautomatiseerd gegevens aanleveren

Voor organisaties die vaak veel gegevens tegelijk aanleveren, is geautomatiseerd aanleveren van gegevens een uitkomst. Het is een van de mogelijkheden die het Bronhouderportaal biedt. Hiervoor is een API-instructie beschikbaar.

XML

BRO-gegevens worden geleverd als XML. Dit maakt het mogelijk om gegevens uit de BRO te koppelen aan andere gegevens.

Waardelijsten (codelijsten en/of referentielijsten)

Het is ook mogelijk om waardenlijsten van een registratieobject op te vragen via een REST-service (refcode service). Je ontvangt dan een JSON-bericht met daarin alle waarden van een bepaalde waardelijst, zoals die in de codelijsten van de catalogi staan. Volg daarvoor de instructie van de REST-service. Een PKIoverheid certificaat is hiervoor niet nodig.

Standaarden

Alle gegevens in de BRO voldoen aan de standaard, zoals die omschreven is in de catalogus van een registratieobject. Dit stimuleert hergebruik van gegevens. De catalogussen die gereed zijn, kun je raadplegen bij de registratieobjecten. Of lees meer over de algemene informatie over de standaarden, waaronder ook de totstandkoming daarvan.

Onjuiste gegevens corrigeren

Eventuele onjuistheden in de Basisregistratie Ondergrond kun je doorgeven via een terugmelding. Heb je zelf onjuiste gegevens aangeleverd via het Bronhouderportaal? Volg dan de instructie bij ‘Werken met de BRO’ voor gegevensleveranciers wat te doen bij een foute levering. Neem bij een dubbele levering contact op met de Servicedesk.

Afkortingen

Voor de registratieobjecten en modellen worden vaak afkortingen gebruikt, omdat de namen vaak lang zijn. We hebben die afkortingen voor jou op een rij gezet.


Voorbeelden leverplicht

Soms zijn er situaties waarin je niet precies weet of je als overheid leverplichtig bent. We hebben een paar voorbeelden op een rij gezet.