REST API's

De BRO biedt verschillende API’s aan. Zo zijn er REST API’s die werken volgens de OPEN API standaard. Deze REST API’s bieden verschillende mogelijkheden aan. Je kunt hiermee:

  • BRO-gegevens opvragen
  • Brondocumenten visualiseren
  • Brondocumenten valideren
  • Waardelijsten opvragen

Voor sommige registratieobjecten zijn er extra mogelijkheden. Zo kun je met de API van Grondwaterstandonderzoek (GLD) bijvoorbeeld ook gegevens uit de BRO opvragen in Excel. Bekijk per registratieobject welke extra mogelijkheden er zijn.

Het voordeel van de REST API is dat voor het gebruik van deze service geen PKI-certificaat nodig is zoals bij de andere SOAP webservices. In de BRO Productomgeving staat verdere uitleg over deze REST services met een overzicht van alle URL's.

REST API: voor wie?

Uitgifte van BRO- gegevens via de REST API’s zijn geschikt voor 'incidenteel' gebruik; ze zijn niet geschikt voor het uitleveren van gegevens in bulk. Organisaties die snel en alleen publieke data willen bekijken, kunnen gebruikmaken van deze REST API’s. Met de uitgifte van de REST API’s krijg je direct toegang tot de publieke data van de BRO. Wil je toegang tot niet-publieke data, zoals de referentie van de bronhouder en dataleverancier? Bekijk dan de mogelijkheden van de SOAP webservices en de Bronhouderportaal API. Let op: je krijgt alleen toegang tot niet-publieke data wanneer jouw organisatie de bronhouder en/of dataleverancier is, of wanneer je expliciet toestemming hebt ontvangen van de bronhouder in het Bronhouderportaal.

Verschil met Bronhouderportaal BRO API

Met de Bronhouderportaal API’s kun je alleen BRO-gegevens opvragen van registratieobjecten waar jouw organisatie dataleverancier en/of bronhouder van is. Je krijgt hiermee ook toegang tot de niet-publieke gegevens, in tegenstelling tot de REST API’s. Daarnaast kun je ook je eigen leveringen en transacties bekijken. Bovendien biedt de Bronhouderportaal API ook nog andere mogelijkheden aan, zoals het bekijken van de ontvangen machtigingen. Bekijk de API-documentatie van het Bronhouderportaal voor meer informatie.

Verschil met SOAP webservices

De SOAP webservices van de BRO zijn met name geschikt voor organisaties die frequent en volledig geautomatiseerd bepaalde BRO-gegevens van een registratieobject willen opvragen. Je hebt hiervoor een PKI-certificaat nodig. De SOAP webservices geven direct toegang tot de informatie zoals die in de Basisregistratie Ondergrond is opgeslagen. Ook zijn de SOAP webservices handig voor bronhouders en dataleveranciers, die hun eigen BRO-gegevens willen opvragen. Bepaalde gegevens uit een brondocument zijn bovendien alleen voor de bronhouder en dataleverancier zichtbaar, zoals eigen referenties en KvK-nummers. Dat geldt ook voor gegevens die uit registratie zijn genomen. In de catalogus van ieder registratieobject is te vinden welke data publiek of niet-publiek is in de toelichting van het attribuut. De modellen zijn niet op te vragen via de SOAP webservices.

Verschil met PDOK

Bij PDOK krijg je landsdekkende datasets (bulkdownload) of kensets (kaartweergave via WMS). Die kensets zijn vooral geschikt om landsdekkend inzicht te krijgen in de beschikbare informatie, bijvoorbeeld tot welke diepte gaan de sonderingen, hoeveel filters zitten er in grondwatermonitoringputten en op welke diepte. Je kunt deze data in je eigen GIS-applicatie verder gebruiken bekijken en aanvullen met andere data. Met de PDOK Viewer krijg je een preview van de kensets. De bulkdownload bevat alle gegevens per geregistreerd object in de BRO (als Geopackage). Deze dataset is vooral geschikt voor periodieke download naar een eigen systeem om diepgaandere analyses op de data uit te voeren.

Verschil met BROloket

Wil je van een specifiek gebied alle metingen of onderzoeksgegevens direct bekijken? Ga dan naar het BROloket. Je kunt daar alle informatie van de BRO-gegevens en BRO-modellen direct op de kaart raadplegen. BROloket biedt in die viewer bovendien praktische selectie- en filtermogelijkheden. Je kunt interactief BRO-gegevens zoeken en in detail bekijken. Ook kun je op BROloket de BRO-modellen interactief bekijken. Op BROloket kun je dus heel gericht zoeken. Ook is het downloaden van gegevens en modellen bij het BROloket mogelijk. In die downloads zit dan de volledige dataset van je selectie op de kaart om in jouw eigen applicatie verder te gebruiken.


Tip

De REST-API's zijn  niet bedoeld voor ‘tiling’ ofwel op basis van geografische kenmerken de selectie van gegevens steeds verder verfijnen. Voor het opvragen van gegevens in bulk en het toepassen van verfijnde selecties zijn Atom feeds beschikbaar bij PDOK.

Doe een terugmelding

Twijfel je over de juistheid van gegevens of de modellen? Doe een terugmelding.