De registratieobjecten

Dit is een overzicht van alle gebieden (domeinen) waar de BRO over gaat. En de objecten waarmee registraties uitgevoerd worden en die gegevens opleveren over de ondergrond: de registratieobjecten.  Klik op een van de pictogrammen voor meer informatie over de domeinen of de registratieobjecten.

Het invoeren van de registratieobjecten gebeurt de komende jaren in vier tranches. Welke objecten in welke tranche aan bod komen, leest u in de planning.


Waar u zich op kunt voorbereiden

Het programma BRO werkt aan het opstellen van de standaarden voor de registratieobjecten uit tranche 3 - datum inwerkingtreding: 1 januari 2021.  We kunnen uw hulp goed gebruiken. Denk mee in publieke consultaties en sprintreviewsessies. Bekijk de kalender.

Welke gegevens komen niet in de BRO?

Gegevens over parkeergarages, kelders, of tunnels, en kabels en leidingen komen niet in de BRO. Daarvoor bestaan andere registraties en regelingen, zoals de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netwerken (WIBON).

Gegevens over bodemverontreinigingen zijn voorlopig geen onderdeel van het huidige Programma BRO. Het programma BRO onderzoekt momenteel  of het mogelijk is dit onderwerp wel op te nemen.