De registratieobjecten

Dit is een overzicht van alle gebieden (domeinen) waar de BRO over gaat. En de objecten waarmee registraties uitgevoerd worden en die gegevens opleveren over de ondergrond: de registratieobjecten.  Klik op een van de pictogrammen voor meer informatie over de domeinen of de registratieobjecten.

De onderstaande afbeelding is aanklikbaar. Ga direct naar de informatie over een registratieobject.

Milieukwaliteit Milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD) Overheidsbesluit bodemverontreiniging (SLD) Grondwatermonitoring Grondwatermonitoringnet Grondwatermonitoringput Grondwaterstandonderzoek Grondwatersamenstellings-onderzoek (GAR) Formatieweerstandonderzoek (FRD) Grondwatergebruik Grondwatergebruikssysteem Grondwaterproductiedossier Bodem- en grondonderzoek Geotechnisch sondeeronderzoek (CPT) Booronderzoek Wandonderzoek Mijnbouwwet Mijnbouwwetvergunning Mijnbouwconstructie Modellen REGIS II Geomorfologische kaart Model Grondwaterspiegeldiepte (WDM) Digitaal Geologisch Model (DGM) GeoTOP Bodemkaart van Nederland


Welke gegevens komen niet in de BRO?

Gegevens over parkeergarages, kelders, of tunnels, en kabels en leidingen komen niet in de BRO. Daarvoor bestaan andere registraties en regelingen, zoals de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netwerken (WIBON).