De registratieobjecten

Dit is een overzicht van alle gebieden (domeinen) waar de BRO over gaat. En de objecten waarmee registraties uitgevoerd worden en die gegevens opleveren over de ondergrond: de registratieobjecten.  Klik op een van de pictogrammen voor meer informatie over de domeinen of de registratieobjecten.

Het invoeren van de registratieobjecten gebeurt de komende jaren in vier tranches. Welke objecten in welke tranche aan bod komen, lees je in de planning.

(17122020) Honingraat_Verticaal_800x2600px Grondwatermonitoring Grondwaterstandonderzoek Grondwatermonitoringnet Grondwatermonitoringput Formatieweerstandonderzoek Grondwatergebruik Grondwatergebruiksysteem Grondwaterproductiedossier Bodem- en grondonderzoek Geotechnisch sondeeronderzoek Booronderzoek Wandonderzoek Mijnbouwwet Mijnbouwwetvergunning Mijnbouwconstructie Modellen Hydrogeologisch model (REGIS II) Geomorfologische kaart GeoTOP Bodemkaart Model Grondwaterspiegeldiepte Digitaal Geologisch Model

Hotspots

Grondwatermonitoringput

Grondwatermonitoringnet

Grondwaterstandonderzoek

Grondwaterproductiedossier

Grondwatergebruiksysteem

Geotechnisch sondeeronderzoek

Wandonderzoek

Booronderzoek

Hieronder vallen diverse registratieobjecten.

Mijnbouwwetvergunning

Formatieweerstandonderzoek

Digitaal Geologisch Model

Geomorfologische kaart

Hydrogeologisch model (REGIS II)

GeoTOP

Mijnbouwconstructie

Model Grondwaterspiegeldiepte

Grondwatermonitoring

Grondwatergebruik

Bodem- en grondonderzoek

Mijnbouwwet

Modellen


Welke gegevens komen niet in de BRO?

Gegevens over parkeergarages, kelders, of tunnels, en kabels en leidingen komen niet in de BRO. Daarvoor bestaan andere registraties en regelingen, zoals de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netwerken (WIBON).

Gegevens over bodemverontreinigingen zijn nog geen onderdeel van het huidige Programma BRO. Het programma BRO onderzoekt momenteel  of het mogelijk is dit onderwerp wel op te nemen.