De registratieobjecten

Dit is een overzicht van alle gebieden (domeinen) waar de BRO over gaat. En de objecten waarmee registraties uitgevoerd worden en die gegevens opleveren over de ondergrond: de registratieobjecten.  Klik op een van de pictogrammen voor meer informatie over de domeinen of de registratieobjecten.

Het invoeren van de registratieobjecten gebeurt de komende jaren in vier tranches. Welke objecten in welke tranche aan bod komen, leest u in de planning.

Grondwatermonitoringnet Grondwatermonitoringput Grondwatersamenstellings onderzoek Grondwaterstandonderzoek Grondwatergebruiksysteem Grondwaterproductiedossier Warmte Koude Opslag Geotechnisch sondeeronderzoek Geo-elektrisch onderzoek Seimisch onderzoek Booronderzoek Wandonderzoek Bodemsamenstellings onderzoek Mijnbouwwetvergunning Mijnbouwwet boorgatsysteem Mijnbouwwet booronderzoek Koolwaterstof reservedossier Mijnbouwwet productiedossier Mijnbouwwet putsysteem Digitaal Geologisch Model diep Hydrogeologisch model (REGIS) Geomorfologische kaart Digitaal Geologisch Model Grondwaterdynamiek GeoTOP Bodemkaart

Hotspots

Grondwatermonitoringput

Grondwatermonitoringnet

Grondwaterstandonderzoek

Grondwaterproductiedossier

Grondwatergebruiksysteem

Warmte Koude Opslag

Het programma onderzoekt in stappen of en wanneer dit registratieobject toegevoegd wordt aan de BRO.

Geotechnisch sondeeronderzoek

Geo-elektrisch onderzoek

Dit registratieobject is nog niet in de planning van de BRO opgenomen.

Wandonderzoek

Seimisch onderzoek

Dit registratieobject is nog niet in de planning van de BRO opgenomen

Booronderzoek

Hieronder vallen diverse registratieobjecten.

Bodemsamenstellings onderzoek

Het programma onderzoekt in stappen of en wanneer dit registratieobject aan de BRO zal worden toegevoegd.

Mijnbouwwetvergunning

Mijnbouwwet boorgatsysteem

Dit registratieobject is nog niet in de planning van de BRO opgenomen.

Mijnbouwwet booronderzoek

Dit registratieobject is nog niet in de planning van de BRO opgenomen.

Mijnbouwwet putsysteem

Dit registratieobject is nog niet in de planning van de BRO opgenomen.

Mijnbouwwet productiedossier

Dit registratieobject is nog niet in de planning van de BRO opgenomen.

Koolwaterstof reservedossier

Dit registratieobject is nog niet in de planning van de BRO opgenomen.

Digitaal Geologisch Model diep

Digitaal Geologisch Model

Geomorfologische kaart

Hydrogeologisch model (REGIS)

Grondwaterdynamiek

GeoTOP

Grondwatersamenstellings onderzoek


Waar u zich op kunt voorbereiden

Het programma BRO werkt aan het opstellen van de standaarden voor de registratieobjecten uit tranche 3 - datum inwerkingtreding: 1 januari 2021.  We kunnen uw hulp goed gebruiken. Denk mee in publieke consultaties en sprintreviewsessies. Bekijk de kalender.

Welke gegevens komen niet in de BRO?

Gegevens over parkeergarages, kelders, of tunnels, en kabels en leidingen komen niet in de BRO. Daarvoor bestaan andere registraties en regelingen, zoals de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netwerken (WION). Gegevens over bodemverontreinigingen zijn voorlopig geen onderdeel van het huidige Programma BRO. Het programma BRO onderzoekt momenteel  of het mogelijk is dit onderwerp wel op te nemen.