BRO 3D webservices

Tot voor kort was het nog veel werk om alle BRO-data en -modellen in een GIS-systeem in te laden. Dat is nu makkelijker met BRO 3D webservices. Het is daarmee mogelijk om heel eenvoudig de boven- en ondergrond integraal en in samenhang te bekijken.

Waarde van BRO 3D

Om goed afgewogen beslissingen te kunnen nemen over opgaven als klimaatadaptatie, duurzame energie en woningbouw, is het essentieel boven- en ondergrond integraal en in samenhang te bekijken. Dat kan alleen goed in 3D. Doordat data en modellen als 3D webservices beschikbaar zijn, kunnen gebruikers ze via een API-interface rechtstreeks gebruiken in een aantal standaard 3D-viewers (ArcGIS en CesiumJS versie 1.99) en game engines (als Unity en Unreal via SDK’s).

Zicht op de ondergrond in 3D

Medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen en bijvoorbeeld ingenieurs- en adviesbureaus die werken met geo-informatie, kunnen met de BRO 3D webservices gemakkelijker en inzichtelijker verkenningen uitvoeren. Bijvoorbeeld bij gebiedsontwikkeling.

Wat zit in basisversie?

In de basisversie van de BRO 3D webservices zitten de BRO-modellen GeoTOP en REGIS II en de datatypen grondwatermonitoringputten en geotechnische sondeeronderzoeken. Deze zijn nu rechtstreeks in een internetbrowser in 3D te bekijken en te combineren met andere data. Bovendien zijn aanvullende functies beschikbaar als je deze webservices gebruikt in (GIS-)softwaresystemen die de OGC-standaard I3S (Index 3D Scene Layers) ondersteunen, zoals ArcGIS online.

Of het nu gaat om gebiedsontwikkeling of grondwater: BRO 3D biedt extra inzicht in de ondergrond. In dit filmpje wordt verteld over de waarde van BRO 3D webservices voor grondwater.

Zelf aan de slag

Ga naar BROloket en kies daar ‘webservices’ om naar de BRO 3D webservices te gaan. Of ga direct naar de portal met de BRO 3D webservices. Afhankelijk van de applicatie waarin je de BRO 3D webservices bekijkt, zijn er meerdere functionaliteiten beschikbaar. Verder staat in de portal een storymap met praktische uitleg.

Scheelt veel tijd en werk

Voorheen moesten gebruikers van ondergronddata en BRO-modellen deze zelf downloaden en bewerken om deze in geografische software toe te passen. De Geologische Dienst Nederland (TNO), ESRI en het Kadaster ontwikkelden samen met BZK BRO 3D webservices om dit te vereenvoudigen.

Als eerste OCG I3S

Deze eerste basisversie van de BRO 3D services is beschikbaar voor de OGC-standaard I3S. Volgende stap zijn andere OCG-standaarden, zoals 3D-Tiles, en de technische doorontwikkeling van de 3D services. Op die manier maken we de ondergrondinformatie stap voor stap nog toegankelijker. Volg de ontwikkelingen bij Nieuws.


Portal BRO 3D

portal-bro-3d-webservices_afbeelding

Direct naar BRO 3D webservices

Ondergrond in 3D

Meer ontwikkelingen