Gegevens gebruiken

Er zijn veel producten en hulpmiddelen beschikbaar om het werken met de BRO zo eenvoudig en prettig mogelijk te maken. Bekijk hieronder wat beschikbaar is en benut de BRO bij ruimtelijke vraagstukken. Er is een aparte pagina die ingaat op het benutten van de BRO bij ruimtelijke vraagstukken en een met tips voor het gebruik van de BRO-modellen.

Gebruiksplicht

In de Wet Basisregistratie Ondergrond (Bro) is onder meer vastgelegd dat bestuursorganen de wettelijke taak hebben om gegevens over de ondergrond aan te leveren en te gebruiken. Ook is er een wettelijke meldplicht en onderzoeksplicht. Lees de uitleg over de gebruiksplicht.

Welke gegevens?

Bekijk bij de  planning en de registratieobjecten om welke gegevenssoorten van de Basisregistratie Ondergrond het gaat.

Welke ruimtelijke vraagstukken?

De VKA procesanalyse (pdf, 1.8 MB) geeft een beeld bij welke gemeentelijke processen de BRO gebruikt kan worden. Beleidsmakers en projectleiders kunnen kansen benutten door eerder gegevens over de ondergrond bij plannen te betrekken. De BRO en de bronnen (pdf, 831 kB) is daarbij een handig overzicht.

BRO-gegevens online bekijken (BROloket)

Gegevens die geregistreerd worden in de BRO zijn een dag later beschikbaar via het BROloket. Je kunt de gegevens op de kaart aan de hand van allerlei criteria bekijken en direct opvragen. Lees op de toelichtende pagina BROloket wat de mogelijkheden zijn.

BRO-gegevens voor je eigen applicatie

Via BROloket en PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart), kun je bestanden met BRO-gegevens opvragen. Lees op de toelichtende pagina van BROloket en PDOK wat de mogelijkheden zijn. En benut de checklist digitale dataroom (pdf, 783 kB).

BRO-gegevens via REST uitgifteservice

Het is ook mogelijk om via een REST uitgifteservice direct publieke data te bekijken zonder dat een PKI-certificaat nodig is.

BRO-gegevens opvragen via SOAP webservice

Je kunt ook volledig geautomatiseerd BRO-gegevens opvragen. Dit is vooral handig als je regelmatig BRO-gegevens wilt opvragen. Lees op de toelichtende pagina van de SOAP webservice wat de mogelijkheden zijn.

XML

BRO-gegevens worden geleverd als XML. Dit maakt het mogelijk om gegevens uit de BRO te koppelen aan andere gegevens.

Visualisatie van BRO-gegevens

Bij het inladen van BRO-gegevens in andere systemen, zoals  GIS/ArcGIS/QGis, zie je geen visualisaties van de objecten. Deze visualisaties zitten niet in de XML, dus deze worden niet getoond. Op BROloket kun je natuurlijk wel grafieken en visualisaties van BRO-gegevens en bekijken en opslaan. Daarnaast zijn REST visualisatieservices beschikbaar.

BRO 3D webservices

Met de basisversie van de BRO 3D webservices is de ondergrond rechtstreeks in een GIS-systeem te gebruiken. De eerste basisversie van BRO 3D webservices zijn te bekijken in een internetbrowser, in GIS-softwaresystemen die de OGC-standaard I3S ondersteunen, zoals ArcGIS online. Afhankelijk van de applicatie zijn er meerdere functionaliteiten beschikbaar.

Metadata van de BRO

Het Nationaal Georegister (onderdeel van PDOK) bevat metadata beschrijvingen van alle geografische datasets en webservices in Nederland. Ook de BRO datasets en webservices, zijn beschreven in het NGR. In de Handreiking afname BRO-gegevens vind je een stappenplan.

QR-code en BRO-ID

Gebruik op BROloket de url van een registratieobject om met een QR-code- generator een QR-code te maken. Of zet het BRO-ID in de url van BROloket om snel een registratieobject op te zoeken. Lees de tips bij Opvragen Algemeen.

Standaarden

Alle gegevens in de BRO voldoen aan de standaard, zoals die omschreven is in de catalogus van een registratieobject. Dit stimuleert hergebruik van gegevens. De catalogussen kun je raadplegen bij de registratieobjecten.

Afkortingen

Voor de registratieobjecten en modellen worden vaak afkortingen gebruikt, omdat de namen vaak lang zijn. We hebben die afkortingen voor je op een rij gezet.

Onjuiste gegevens corrigeren

Eventuele onjuistheden in de Basisregistratie Ondergrond kun je doorgeven via een terugmelding. Heb je zelf onjuiste gegevens aangeleverd via het Bronhouderportaal BRO? Volg dan de instructie bij ‘Werken met de BRO’ voor gegevensleveranciers wat te doen bij een foute leveringNeem bij een dubbele levering contact op met de Servicedesk.

Handleidingen en documenten

Raadpleeg de informatie per registratieobject voor alle ondersteunende informatie en uitleg en de instructies voor het opvragen van gegevens. Verder is er een algemene handreiking voor het opvragen van gegevens.

Hulpmiddelen

Naast de handleidingen en documenten is er een overzicht van hulpmiddelen, die je kunt benutten.

BRO Productomgeving

De BRO Productomgeving is een bibliotheek met relevante documentatie voor de systemen en onderliggende registratieobjecten van de BRO. Je vindt er ook praktische informatie voor BRO-gebruikers, technische informatie voor softwareleveranciers en een overzicht van alle binnengekomen wijzigingsverzoeken.

Nieuwe gegevens toevoegen

Gegevens voor de BRO zijn zeer welkom. Dat maakt hergebruik mogelijk. Aandachtspunt is wel dat je alleen gegevens kunt aanleveren als je de bronhouder van die gegevens bent. Of als  je namens een bronhouder gegevens aanlevert. Lees bij gegevens aanleveren hoe je dat via het Bronhouderportaal doet.

Software ontwikkelen

Ontwikkel jij software? Benut dan ook de overleggen voor softwareontwikkelaars en bekijk de extra informatie voor softwareontwikkelaars in de BRO Productomgeving.


Verplicht gebruik

Bronhouders zijn verplicht om BRO-gegevens en de BRO-modellen te gebruiken. Bronhouders kunnen dat contractueel vastleggen in hun uitbestedingscontract. Wat betreft het aanleveren van nieuw ingewonnen gegevens bij het Bronhouderportaal, kunnen de voorbeelden van contractafspraken van Rijkswaterstaat behulpzaam zijn.

Help de gegevens te verbeteren

Doe een terugmelding als je twijfelt over de juistheid van bepaalde gegevens. Samen kunnen we de kwaliteit van de BRO verbeteren.