Gegevens aanleveren

Er zijn veel producten en hulpmiddelen beschikbaar om het werken met de BRO zo eenvoudig en prettig mogelijk te maken. Bekijk hieronder wat beschikbaar is.

BRO-coördinator en implementatiechecklist

Voor de implementatie van de BRO in uw organisatie kan het handig zijn om te werken met een BRO-coördinator of coördinator ondergrond met bijvoorbeeld dit functieprofiel. Het helpt om de invoering van de Wet bro in uw organisatie in goede banen te leiden. Ook kunt u gebruikmaken van de implementatiechecklist (pdf, 542 kB) en de procesanalyses.

Bronhouderportaal

U kunt alleen gegevens (laten) aanleveren aan de BRO via het Bronhouderportaal. Bronhouders én gegevensleveranciers zijn verplicht om daarmee te werken. Lees daarom eerst hoe het Bronhouderportaal werkt met tips, een link naar de handleiding en specifieke punten waar u rekening mee moet houden.

Demo-omgeving Bronhouderportaal

Als uw organisatie is aangemeld bij de BRO als bronhouder of gegevensleverancier, kunt u via de Servicedesk een demo-account aanvragen voor het Bronhouderportaal. Dat is handig te verkennen hoe het werkt. Ook kunt u in de demo-omgeving testen of uw aanlevering verwerkt kan worden door het Bronhouderportaal. Maakt u gebruik van eHerkenning 2+ voor de BRO, dan hoeft u geen demo-account aan te vragen. U kunt met eHerkenning 2+ inloggen op de demo-omgeving.

Contracten met opdrachtnemers aanpassen

Bronhouders zijn verplicht om gegevens aan te leveren; gegevensleveranciers niet. Bronhouders kunnen contractueel vastleggen dat de ingewonnen gegevens door de leverancier aangeleverd worden in het Bronhouderportaal. De voorbeelden van contractafspraken van Rijkswaterstaat kunnen daarbij behulpzaam zijn.

Handleidingen en documenten

Raadpleeg de informatie per registratieobject voor alle ondersteunende documentatie en uitleg, zoals een scopedocument, storymap en de catalogus waarin de standaard is beschreven. Er is geen algemene handleiding, maar er is wel per registratieobject een technisch inhoudelijke instructie beschikbaar voor gegevensleveranciers of softwareontwikkelaars. Verder is er een handleiding voor het gebruik van het Bronhouderportaal.

Zelf gegevensbestand maken

Er is per registratieobject een instructie beschikbaar om software aan te passen of te ontwikkelen, zodat de gegevens geschikt zijn voor de BRO. Bekijk de informatie voor softwareontwikkelaars en volg daar de verdere instructie.

Softwarepakket voor aanleveren gegevens

U kunt het omzetten van de gegevens ook uitbesteden. Daarnaast zijn er inmiddels steeds meer partijen in de markt die kant-en-klare BRO software leveren of software die is aangepast voor de BRO. Informeer in uw branche wat er al beschikbaar is.

Test uw levering (validatieservice)

In de demo-omgeving van het Bronhouderportaal kunt u vooraf testen of uw aanlevering verwerkt kan worden door het Bronhouderportaal. In de beschrijving van de validatieservice leest u hoe dat werkt.

Voorbeeld

Er zijn voor elk registratieobject voorbeelden van registraties beschikbaar. U kunt met zo'n voorbeeld de levering van uw gegevens voor de BRO voorbereiden. U moet dan het voorbeeld aanpassen met uw eigen gegevens. Deze voorbeelden staan in de instructie van het registratieobject waarvoor u gegevens wilt aanleveren.

Geautomatiseerd gegevens aanleveren

Voor organisaties die vaak veel gegevens tegelijk aanleveren, is geautomatiseerd aanleveren van gegevens een uitkomst. Het is een van de mogelijkheden die het Bronhouderportaal biedt. Hiervoor is een API-instructie beschikbaar.

XML

BRO-gegevens worden geleverd als XML. Dit maakt het mogelijk om gegevens uit de BRO te koppelen aan andere gegevens.

Waardelijsten

Het is ook mogelijk om waardelijsten van een registratieobject op te vragen via een REST-service. U ontvangt dan een JSON-bericht met daarin alle waarden van een bepaalde waardelijst. Volg daarvoor de instructie van de REST-service (pdf, 159 kB). Een PKIoverheid certificaat is hiervoor niet nodig.

Standaarden

Alle gegevens in de BRO voldoen aan de standaard, zoals die omschreven is in de catalogus van een registratieobject. Dit stimuleert hergebruik van gegevens. De catalogussen die gereed zijn, kunt u raadplegen bij de registratieobjecten. Of lees meer over de algemene informatie over de standaarden, waaronder ook de totstandkoming daarvan.

Onjuiste gegevens corrigeren

Eventuele onjuistheden in de Basisregistratie Ondergrond kunt u doorgeven via een terugmelding. Heeft u zelf onjuiste gegevens aangeleverd via het Bronhouderportaal? Volg dan de instructie bij ‘Werken met de BRO’ voor gegevensleveranciers wat te doen bij een foute levering. Neem bij een dubbele levering contact op met de Servicedesk.

Afkortingen

Voor de registratieobjecten en modellen worden vaak afkortingen gebruikt, omdat de namen vaak lang zijn. We hebben die afkortingen voor u op een rij gezet.

Implementatieteam

Wilt u als bronhouder extra hulp bij het werken met de BRO? Maak gebruik van de service van het implementatieteam, dat tijdelijk beschikbaar is om u te helpen. Aan de hand van een praktisch stappenplan gaat u gezamenlijk aan de slag.

BRO 4 BRO

Benut de kennis en ervaring die al is opgedaan. Bekijk bij BRO 4 BRO praktische documenten, aanpakken en oplossingen van organisaties die met de BRO werken. Wilt u ook iets delen waarmee anderen hun voordeel kunnen doen? Laat het ons weten via de BRO Servicedesk.


Voorbeelden leverplicht

Soms zijn er situaties waarin u niet precies weet of u als overheid leverplichtig bent. We hebben een paar voorbeelden voor u op een rij gezet.