Gegevens aanleveren

Er zijn veel producten en hulpmiddelen beschikbaar om het werken met de BRO zo eenvoudig en prettig mogelijk te maken. Bekijk hieronder wat beschikbaar is.

Aanleverplicht

In de Wet Basisregistratie Ondergrond (Bro) is onder meer vastgelegd dat Bestuursorganen de wettelijke taak hebben om gegevens over de ondergrond aan te leveren en te gebruiken: aanleverplicht en afnameplicht. Ook is er een wettelijke meldplicht en onderzoeksplicht.

BRO-coördinator en implementatiechecklist

Voor de implementatie van de BRO in uw organisatie kan het handig zijn om te werken met een BRO-coördinator of coördinator ondergrond met bijvoorbeeld dit functieprofiel. Het helpt om de invoering van de Wet bro in uw organisatie in goede banen te leiden. Ook kunt u gebruikmaken van de implementatiechecklist (pdf, 542 kB) en de procesanalyses.

Bronhouderportaal

U kunt alleen gegevens (laten) aanleveren aan de BRO via het Bronhouderportaal. Bronhouders én gegevensleveranciers zijn verplicht om daarmee te werken. Lees daarom eerst hoe het Bronhouderportaal werkt met tips, een link naar de handleiding en specifieke punten waar u rekening mee moet houden.

Demo-omgeving Bronhouderportaal

Als uw organisatie is aangemeld bij de BRO als bronhouder of gegevensleverancier, kunt u via de Servicedesk een demo-account aanvragen voor het Bronhouderportaal. Dat is handig te verkennen hoe het werkt. Ook kunt u in de demo-omgeving testen of uw aanlevering verwerkt kan worden door het Bronhouderportaal. Maakt u gebruik van eHerkenning 2+ voor de BRO, dan hoeft u geen demo-account aan te vragen. U kunt met eHerkenning 2+ inloggen op de demo-omgeving.

Contracten met opdrachtnemers aanpassen

Bronhouders zijn verplicht om gegevens aan te leveren; gegevensleveranciers niet. Bronhouders kunnen contractueel vastleggen dat de ingewonnen gegevens door de leverancier aangeleverd worden in het Bronhouderportaal. De voorbeelden van contractafspraken van Rijkswaterstaat kunnen daarbij behulpzaam zijn.

Handleidingen en documenten

Raadpleeg de informatie per registratieobject voor alle ondersteunende uitleg en de technisch inhoudelijke instructie voor gegevensleveranciers of softwareontwikkelaars. Ook is er een handreiking voor het aanleveren van gegevens waarin de transacties beschreven zijn die generiek gelden voor het aanleveren van gegevens aan de BRO. Verder is er een handleiding voor het gebruik van het Bronhouderportaal.

Hulpmiddelen

Naast de handleidingen en documenten is er een overzicht van hulpmiddelen, die u kunt benutten.

BRO Productomgeving

De BRO Productomgeving is een bibliotheek met relevante documentatie voor de systemen en onderliggende registratieobjecten van de BRO. U vindt er ook praktische informatie voor BRO-gebruikers, technische informatie voor softwareleveranciers en een overzicht van alle binnengekomen wijzigingsverzoeken.

Zelf een gegevensbestand maken

Er is per registratieobject een instructie beschikbaar om software aan te passen of te ontwikkelen, zodat de gegevens geschikt zijn voor de BRO. Bekijk de informatie voor softwareontwikkelaars en volg daar de verdere instructie. Benut ook de overleggen voor softwareleveranciers.

Softwarepakket voor aanleveren gegevens

U kunt het omzetten van de gegevens ook uitbesteden. Daarnaast zijn er inmiddels steeds meer partijen in de markt die kant-en-klare BRO software leveren of software die is aangepast voor de BRO. Informeer in uw branche wat er al beschikbaar is.

Code-snippets

In de Handreiking BRO-gegevens aanleveren (hoofdstuk 7) staan enkele specifieke, kleine stukjes code uit XML-bestanden van een BRO-verzoek.

Test uw levering (validatieservice)

In de demo-omgeving van het Bronhouderportaal kunt u vooraf testen of uw aanlevering verwerkt kan worden door het Bronhouderportaal. In de beschrijving van de validatieservice leest u hoe dat werkt.

Voorbeeld

Er zijn voor elk registratieobject voorbeelden van registraties beschikbaar. U kunt met zo'n voorbeeld de levering van uw gegevens voor de BRO voorbereiden. U moet dan het voorbeeld aanpassen met uw eigen gegevens. Deze voorbeelden staan in de instructie van het registratieobject waarvoor u gegevens wilt aanleveren.

Geautomatiseerd gegevens aanleveren

Voor organisaties die vaak veel gegevens tegelijk aanleveren, is geautomatiseerd aanleveren van gegevens een uitkomst. Het is een van de mogelijkheden die het Bronhouderportaal biedt. Hiervoor is een API-instructie beschikbaar.

XML

BRO-gegevens worden geleverd als XML. Dit maakt het mogelijk om gegevens uit de BRO te koppelen aan andere gegevens.

Waardelijsten (codelijsten en/of referentielijsten)

Het is ook mogelijk om waardenlijsten van een registratieobject op te vragen via een REST-service (refcode service). U ontvangt dan een JSON-bericht met daarin alle waarden van een bepaalde waardelijst, zoals die in de codelijsten van de catalogi staan. Volg daarvoor de instructie van de REST-service. Een PKIoverheid certificaat is hiervoor niet nodig.

Standaarden

Alle gegevens in de BRO voldoen aan de standaard, zoals die omschreven is in de catalogus van een registratieobject. Dit stimuleert hergebruik van gegevens. De catalogussen die gereed zijn, kunt u raadplegen bij de registratieobjecten. Of lees meer over de algemene informatie over de standaarden, waaronder ook de totstandkoming daarvan.

Onjuiste gegevens corrigeren

Eventuele onjuistheden in de Basisregistratie Ondergrond kunt u doorgeven via een terugmelding. Heeft u zelf onjuiste gegevens aangeleverd via het Bronhouderportaal? Volg dan de instructie bij ‘Werken met de BRO’ voor gegevensleveranciers wat te doen bij een foute levering. Neem bij een dubbele levering contact op met de Servicedesk.

Werken met de BRO

Wat is uw rol? Raadpleeg de tips die we voor u op een rij hebben gezet. Per rol hebben we praktische informatie bij elkaar gezet bij werken met de BRO.

Kennis

U werkt met de BRO en wilt meer weten? Op de pagina Kennis hebben we alles voor u verzameld. Van presentaties tot handleidingen.

Afkortingen

Voor de registratieobjecten en modellen worden vaak afkortingen gebruikt, omdat de namen vaak lang zijn. We hebben die afkortingen voor u op een rij gezet.

Maritieme gegevens

Ook gegevens die ingewonnen worden op zee (offshore) moeten aangeleverd worden bij de BRO.

Implementatieteam

Wilt u als bronhouder extra hulp bij het werken met de BRO? Maak gebruik van de service van het implementatieteam, dat tijdelijk beschikbaar is om u te helpen. Aan de hand van een praktisch stappenplan gaat u gezamenlijk aan de slag.

BRO 4 BRO

Benut de kennis en ervaring die al is opgedaan. Bekijk bij BRO 4 BRO praktische documenten, aanpakken en oplossingen van organisaties die met de BRO werken. Wilt u ook iets delen waarmee anderen hun voordeel kunnen doen? Laat het ons weten via de BRO Servicedesk.


Voorbeelden leverplicht

Soms zijn er situaties waarin u niet precies weet of u als overheid leverplichtig bent. We hebben een paar voorbeelden voor u op een rij gezet.