Standaarden

Het team Standaardisering bij de BRO zorgt samen met een groep gebruikers dat dezelfde objecten op dezelfde manier geregistreerd worden. Bij de standaardisering wordt zo veel mogelijk aangesloten op bestaande protocollen, standaarden en normen, zodat de informatie eenduidig is. Voor ieder registratieobject stellen zij de volgende documenten op:

  • Storymap
  • Scopedocument
  • Catalogus
  • Berichtencatalogus
  • en soms een Werkafspraak

Alle  relevante documenten zijn per registratieobject te vinden op de BRO Productomgeving:

Verklaring documenten:

Storymap

De storymap is een praktische inleiding op het registratiedomein en/of het registratieobject. Het (keten)werkproces staat daarbij centraal. Soms zijn er meerdere storymaps om specifieke onderwerpen verder toe te lichten, zoals de vakgebieden en classificatiemethoden bij Booronderzoek. Tijdens het standaardisatieproces helpen storymaps om te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn en wat het beste proces is van gegevenslevering aan de BRO.

Scopedocument

Het scopedocument brengt de details van het registratieobject in beeld. Voor BRO-gebruikers kan dat ook handig zijn om te lezen. Zo komt aan bod wie de primaire stakeholders zijn, welke softwaresystemen worden gebruikt en welke andere relevante registraties er voor dat registratieobject zijn. Ook wordt het wettelijk kader, de scope-afbakening en de relevante standaarden en documenten beschreven. In feite is dit document het begin van de ontwikkeling van de BRO-standaard voor een registratieobject, zoals die wordt vastgelegd in de catalogus.

Catalogus

Een catalogus beschrijft welke gegevens over een registratieobject in de BRO zijn opgeslagen. Dit is de standaard voor de BRO. De catalogus vormt de basis voor de andere beschrijvende documenten. In de catalogus staan de definities van de gegevens van het registratieobject, de entiteiten en attributen. Ook bevat de catalogus een praktische uitleg over het registratieobject. Het document is bedoeld voor alle gebruikers van de BRO. De catalogi behoren bij Bijlage II van de Regeling basisregistratie ondergrond en verwijzen naar artikel 11 van de Regeling basisregistratie ondergrond.

Berichtencatalogus

Een berichtencatalogus is de technische vertaalslag van de catalogus voor software-experts. Met de berichtencatalogus is het mogelijk de BRO-gegevens op de juiste technisch inhoudelijke wijze aan te leveren bij het Bronhouderportaal als XML-bestand of op te vragen bij de webservices. Voor sommige registratieobjecten is er geen berichtencatalogus maar een inname- of uitgiftehandboek met een koppelvlakbeschrijving.

De berichtencatalogi vind je bij de instructies van het registratieobject. Op de pagina van het registratieobject vind je alle andere informatie en documenten voor dat object bij elkaar.

Werkafspraak

Soms zijn er gebruikerseisen die zo dringend van aard zijn dat we afwijken van het reguliere wijzigingsproces. Dat gebeurt met een  werkafspraak.  Deze werkafspraak loopt vooruit op de wijziging van de officiële regelgeving BRO. Een overeengekomen werkafspraak heeft weliswaar geen wettelijke status, maar is wel een bindende afspraak voor de deelnemende partijen. Als er voor een registratieobject een werkafspraak is gemaakt, dan vind je dat bij de  documentatie in de BRO Productomgeving.


Publieke consultaties

We leggen een standaard aan iedereen voor in een publieke consultatie. Lees hier meer over op de pagina Publieke consultaties.

Verklaring afkortingen

Iedereen die vaak werkt met de BRO gebruikt liever de afkortingen voor de registratieobjecten. Voor eenduidig gebruik en begrip is deze tabel met verklaringen van afkortingen gemaakt.

Wie werken er aan de standaarden?

Hoe werken Geonovum met TNO aan de BRO-standaarden? Lees het interview.