Voorbeeld Functiebeschrijving Coördinator Ondergrond

Dit is een voorbeeld of leidraad voor het opstellen van een functieprofiel voor coördinator ondergrond of BRO-coördinator.

Eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik

De ondergrond op de voorgrond

De basisregistratie ondergrond is een uniek project in de wereld. In nog geen enkel land ter wereld worden de ondergrondgegevens zo centraal op de voorgrond gesteld. Binnen een overheidsorganisatie hebben verschillende werkprocessen raakvlakken met de ondergrond. Bijvoorbeeld civiele techniek, bouw, ecologie, landbouw, mijnbouwactiviteiten. In de vorm van projectaanpak, bouwvergunningen, water- en groenbeheer, gebruik van de ondergrond voor opslag. Maar ook administratief liggen er veel taken, zoals beheer van data en modellen, vergunningen en IT-beheer.

Er zijn nieuwe ontwikkelingen zoals BIM. Kennis van de ondergrond wordt steeds belangrijker. In het begin is het vooral een maatschappelijke opgave; door steeds meer data en modellen ontstaan de grote baten door het verminderen van de risico’s door kostbare inschattingen bij project keuzen. Volop onderzoek in binnen- en buitenland (zie o.a. CUR rapportage 148) toont aan dat de vermeden kosten door tijdig gebruik van kennis van de ondergrond minimaal een substantieel deel van de totale projectkosten bedraagt. Daarnaast zijn er drastische wijzigingen in wet- en regelgeving op komst: de Omgevingswet, de Nationale Omgevingsvisie en Structuurvisie Ondergrond, én de Basisregistratie Ondergrond.

Functieomschrijving

Als Coördinator Ondergrond ben je dé verbinder binnen je eigen organisatie. Je weet je collega’s te vinden bij alle gebruiksmogelijkheden voor het eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik van data van de ondergrond. Je verbindt de belangen en zorgt dat tijdig de beschikbare kennis van de ondergrond ingezet wordt voor doordachte oplossingen. En dat nieuwe kennis toegevoegd wordt aan de open data registratie. Immers, de geografische en beheergrenzen van verschillende organisaties overlappen elkaar. Alleen samen komen integrale gebiedsoplossingen tot stand.

Je legt ook proactief het contact met de andere ketenpartijen met raakvlakken met jouw organisatie wat betreft de ondergrond. Dat kan een sondeerbedrijf zijn, een IT-softwarehuis of een ingenieursbureau.

Functie-eisen

Werk- en denkniveau

 • HBO of MBO met werkervaring binnen meerdere werkvelden.

Kennis en ervaring

 • Je spreekt de taal van de computerzaal
 • Je spreekt de taal van de projectuitvoerder
 • Je spreekt de taal van de calculator
 • Je hebt affiniteit met IT services zowel als met buitenwerkers
 • Je opereert op strategisch-tactisch niveau
 • Je adviseert op beleidsniveau
 • Je bent goed in het leiden en/of coördineren van (deel)projecten
 • Kennis van het werkveld bodem en ondergrond is een pre

Competenties

 • Je hebt een sterk gevoel voor projectmatige samenwerking
 • Je hebt een analytisch denkvermogen
 • Luistervaardigheid in verschillende bedrijfstakken; je spreekt meerdere ‘talen’
 • Omgevingssensitiviteit
 • Je bent een netwerker
 • Niet bang om met laarzen in de klei te staan of met IT ‘experts’ in gesprek te gaan over de echte opgave in data-uitwisseling die geklaard moet worden

Voor deze functie geldt het profiel voor de functiegroep Coördinerend/specialistisch adviseur (functiefamilie Advisering) uit het functiegebouw Rijk.


Zie ook

Checklist als praktische handreiking voor de BRO-coördinator:

Wat is de omvang van de functie?

Wat zijn tips voor startende BRO-coördinatoren?