Procesanalyses

Voor veel overheidsorganisaties is nog niet duidelijk hoe de BRO precies raakt aan hun wettelijke taken, werkprocessen en informatievoorziening. Deze procesanalyses maken het voor overheden inzichtelijk waar de BRO de uitvoering van hun wettelijke taken raakt.

De opdrachtgever voor deze analyse is de programmamanager BRO. De rapportage behandelt achtereenvolgens:

1. Storyboard – de feitelijke procesanalyse waarin het duidelijk wordt hoe het verplicht gebruik van de BRO de werkprocessen van de betreffende overheidslaag (en daarmee de wettelijke taken) raakt. Het resultaat van deze analyse vormt essentiële input voor het volgende deel.

2. Generieke solutions architectuur, waarin de relatie van de impact op werkprocessen naar de applicaties en generieke infrastructuur is gelegd.

3. De business case is voor een belangrijk deel gebaseerd op de eerste twee onderdelen. Daarin is tenslotte duidelijk wat de impact is op processen en systemen, zowel kostendrijvers als belangrijke basis voor de baten.