BRO nieuwsbrief april

In deze nieuwsbrief onder meer:

  • Videoboodschap speciaal voor u
  • Interview met Michiel van der Meulen (TNO) over modellering
  • Lever nu gegevens aan voor geotechnisch booronderzoek
  • 1358 historische putten TNO in de BRO
  • Werkafspraken grondwatermonitoringput en wandonderzoek
  • Verrijk de BRO: doe mee in de Klankbordgroep

Videoboodschap voor u

Er wordt in het land door vele mensen hard gewerkt aan de BRO. We lopen zelfs nog keurig op schema voor Tranche 3. Vanaf 2021 kunnen dan grondwatermonitoringnet en grondwaterstand- en kwaliteitsonderzoek geregistreerd worden. Grondwater is momenteel een belangrijk onderwerp in ons land en vraagt om kennis en actie. Omdat we elkaar nog steeds niet kunnen ontmoeten, heeft Martin Peersmann, programmamanager van de BRO, speciaal voor u een videoboodschap opgenomen. Bekijk de boodschap.

Nieuwe beeldtaal voor modellen nodig

Interview met dr. Michiel van der Meulen, Hoofd Geomodellering, Geologische Dienst Nederland, TNO.

“De Basisregistratie Ondergrond levert nieuwe gegevens op, maar roept ook meteen nieuwe vragen en wensen op. Daar willen we bij TNO in voorzien. Een bijzonderheid hierbij is dat de BRO ervoor zorgt dat er meer partijen met ondergrondinformatie aan de slag gaan, die niet dezelfde bekendheid en deskundigheid hebben als de gebruikers die we tot nu toe altijd hebben bediend. Voorbeelden hiervan zijn lagere overheden die moeten wennen aan hun rol als bronhouder, om over de gebruiksplicht maar te zwijgen. Ik heb geleerd dat de beeldtaal van de BRO-modellen die wij maken hierin belangrijk is. Er ligt nu voor ons een grote, maar ook leuke uitdaging om hier stappen in te maken, zodat experts beter met ook niet-deskundigen kunnen communiceren over de ondergrond.”

Update: Geotechnisch Booronderzoek per 1 mei volgens nieuwe NEN-norm aan te leveren

De regelgeving voor de verplichte aanlevering van Geotechnisch Boormonsteronderzoek is per 1 januari 2020 in werking getreden. Door een samenloop van omstandigheden viel dit samen met de release van de nieuwe versie van de NEN-EN-ISO 14688 norm. Om zo spoedig mogelijk over te kunnen gaan naar deze nieuwe norm zijn werkafspraken gemaakt met de ketenpartners en brancheorganisatie VOTB. Deze werkafspraken zijn inmiddels ook technisch geïmplementeerd. Dat betekent dat u aan de slag kunt.

Let op: nieuwe service-URL’s bij PDOK

Vaste afnemers van BRO-data en modellen via PDOK, let op:
PDOK herziet haar aanpak voor service-URL’s. Want datamodellen en webservices veranderen en dat leidt in veel gevallen tot nieuwe URL’s. Bovendien is er nu de mogelijkheid om uniforme en simpelere URL’s te maken. Er is een overgangsperiode voor gebruikers als het gaat om de oude URL’s.

Historische putten TNO in de BRO

Een set van 1.358 historische putten is overgezet van TNO naar de Basisregistratie Ondergrond. Dit is onderdeel van de actie om zo snel mogelijk zoveel mogelijk oudere putten voor grondwatermonitoring in de BRO te krijgen. Heeft u ook historische data met hergebruikwaarde voor de BRO? Neem dan contact op met de BRO Servicedesk om te vragen wat de mogelijkheden zijn.

Update Grondwatermonitoringput: putcodes en inmeten

Er zijn aanpassingen geïmplementeerd voor het registratieobject Grondwatermonitoringput uit Tranche 1. Met de aanpassing putcodes wordt het gemakkelijker voor BRO-gebruikers om putgegevens te raadplegen aan de hand van en herkenbaar kaartblad of NITG-code. Er is ook een aanpassing doorgevoerd voor inmeten van posities en maaiveld. Dit maakt het mogelijk om gegevens vanuit uitgevoerde meetrondes op te nemen in de BRO. Hiermee komt het BRO-programma tegemoet aan specifieke gebruikerswensen. Speciaal daarvoor zijn werkafspraken gemaakt: met stakeholders overeengekomen aanvullingen op de catalogus.

Kleine aanpassingen bodemkundig wandonderzoek

Er zijn drie kleine aanpassingen geïmplementeerd voor het registratieobject Bodemkundig Wandonderzoek (SFR) uit Tranche 2. Met de aanpassing kan transitie plaatsvinden van SFR-gegevens uit het Bodem Informatie Systeem BIS. Hiervoor is een werkafspraak gemaakt: een met stakeholders overeengekomen aanvulling op de catalogus. Bronhouders kunnen vanaf nu hun gegevens aanleveren aan de BRO.

BRO 4 Kids

De afgelopen maand zijn er weer nieuwe ideeën toegevoegd aan BRO 4 Kids. Ontdek bijvoorbeeld het nieuwe spel 'Memory Ondergrond'. En neem een kijkje op de pagina van de Geologische Dienst Nederland van TNO. Uw kinderen kunnen weer lekker aan de slag en leren meteen iets over onze ondergrond en geologie. Ook ideeën voor BRO 4 Kids? Laat het ons weten!

Publieke consultaties: suggesties verwerkt

Voor de standaarden van 5 registratieobjecten uit Tranche 3 zijn de reacties verwerkt uit de publieke consultatie van eind 2019. Een overzicht van de reacties en antwoorden is nu beschikbaar op de site. U kunt ook de 0.99 versies van de catalogi op de site terugvinden. Binnenkort zijn ook de gebruikersvriendelijke versies van de catalogi online beschikbaar.

Deadline ENSIA-verantwoording 2019 uitgesteld

Bronhouders hebben bericht ontvangen dat de rapportages voor de ENSIA-verantwoording weer ingediend moeten worden. Vanwege de corona-crisis is de deadline voor het indienen van deze bestuurlijke verantwoordingsrapportages uitgesteld naar 1 juni 2020. Dat betekent dat bronhouders tot en met 31 mei de gelegenheid hebben om de rapportages via de ENSIA-tool te uploaden.

BRO Monitor ieder kwartaal

Vanaf 2020 wordt de BRO Monitor ieder kwartaal uitgegeven in een nieuw jasje. Hierin ligt de focus op de aanleveringen aan de BRO. Voorheen werd de monitor iedere maand gepubliceerd. Toen lag de focus op het aantal aanmeldingen bij de BRO.

Verrijk de BRO, doe mee in de Klankbordgroep

Het programma BRO is op zoek naar u! Maakt u al gebruik van gegevens uit de BRO of gaat u dat binnenkort doen? Wilt u uw ervaringen met ons delen en ons helpen onze producten te verbeteren? Meld u dan aan voor de Klankbordgroep BRO. Het kost u niet veel tijd en het levert u en alle BRO-gebruikers veel op!

BRO Community

Bent u al lid van de BRO Community? Hier delen we met elkaar tips, kennis, ervaringen, inspiratie en vragen over bodem en ondergrond. U bent van harte welkom!

Vragen aan de BRO Servicedesk

1. Wat is een kenset uit de BRO en wat is het verschil met een volledige dataset?

Via de GeoServices (voornamelijk WMS) van PDOK kunt u BRO-gegevens opvragen. U krijgt dan bij de meeste registratieobjecten alleen de kenset. De kenset bevat alleen de basisinformatie en geen visualisaties. Met de kenset kunt u bepalen waar welke informatie beschikbaar is. De feitelijke metingen of onderzoeksgegevens, bijvoorbeeld de boormonsterprofielen, zitten daar niet in. Wilt u de volledige datasets? Download dan de Atom-feeds van PDOK. Wilt u wel gelijk alle metingen of onderzoeksgegevens via de kaart raadplegen? Ga dan naar het BROloket.

2. Ik ben bronhouder en wil graag u een voorbeeldbestand om te zien hoe ik gegevens moet aanleveren. Is dat er?

Ja, dat is er. Neem contact op met de Servicedesk, dan maken we een voorbeeld van het XML-bestand voor het registratieobject waarvoor u gegevens moet aanleveren. Dit XML-bestand kunt u vervolgens aanleveren aan de demo-omgeving van het Bronhouderportaal, zodat u kunt zien hoe het Bronhouderportaal werkt.

3. Moeten grondwaterputten waarin enkel grondwater wordt onttrokken geregistreerd worden in de BRO?

Grondwaterputten die zijn gezet om grondwater mee te onttrekken (en waarin niet wordt gemonitord), hoeven nog niet geregistreerd te worden in de BRO. Dat geldt dus ook voor putten die geboord zijn voor bluswater. Het is de bedoeling dat deze putten in tranche 4 (beoogde ingangsdatum 1 januari 2022) opgenomen worden in de BRO. Deze tranche is nog niet officieel vastgesteld. De putten vallen dan niet onder grondwatermonitoringput (GMW) maar onder het registratieobject grondwatergebruiksysteem (GUF). Op dit moment is het uitgangspunt daarbij dat vergunnings- en meldingsplichtige onttrekkingsputten opgenomen gaan worden in de BRO.

BRO Ondersteuning

Heeft u ondersteuning nodig?

Kunt u niet vinden wat u zoekt of loopt u vast? De BRO Servicedesk helpt u graag bij het beantwoorden van uw vragen en bij het oplossen van problemen. Soms kan een telefoontje naar 088-8664 999 al genoeg zijn.

Als uw vraag of probleem meer voeten in aarde heeft, ondersteunt het BRO Implementatieteam bronhouders. Een van de teamleden komt dan bij u langs. Het kan ook zijn dat het implementatieteam vragen heeft aan u over sonderingen of grondwatermonitoringsputten die nog niet in de BRO staan. Het team neemt dan contact met u op.

BRO Agenda

Het programma BRO organiseert diverse bijeenkomsten om bij te praten, uw feedback te krijgen en samen te werken. Dat gebeurt de komende tijd online. Kijk daarvoor in de agenda. We hopen dat u met ons mee wil blijven denken en zien u graag bij een van onze videoconferenties of online vergaderingen!

U bent ingeschreven voor de BRO nieuwsbrief. Collega inschrijven voor de BRO nieuwsbrief of uitschrijven?