Tranche 4

De basisregistratie wordt stap voor stap opgebouwd. Dat gebeurt in vier tranches. Met iedere tranche bevat de BRO steeds meer gegevens en modellen over de ondergrond. Bronhouders leveren deze gegevens per registratieobject aan. Hier vindt u meer informatie over tranche 4.

Tranche 4

Tranche 4 treedt op 1 januari 2022 in werking. Op dat moment moet u de bijbehorende registratieobjecten uit tranche 4 gestandaardiseerd en gevalideerd aanleveren en gebruiken. Deze registratieobjecten staan in onderstaande tabel. De inhoud van deze tranche is nog onderwerp van onderzoek. Registratieobjecten kunnen nog wijzigen.

Registratieobjecten opgenomen in tranche 4

Inwerkingtreding: 1 januari 2022

Registratieobject

Aanleverplicht geldt voor deze bronhouders

Booronderzoek |

Geologische Boormonsterbeschriving 2

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. BZK, Min. Defensie en Min. LNV

Booronderzoek |

Geologische boormonsteranalyse

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Grondwaterproductiedossier

Provincies

Model Grondwaterspiegeldiepte Min. LNV
Bodemkaart 2 Min. LNV
Locatie Mijnbouwwerken Min. EZK
Mijnbouwwetvergunning Min. EZK