Tranche 4

De basisregistratie wordt stap voor stap opgebouwd. Dat gebeurt in vier tranches. Met iedere tranche bevat de BRO steeds meer gegevens en modellen over de ondergrond. Bronhouders leveren deze gegevens per registratieobject aan. Hier vind je meer informatie over tranche 4.

Tranche 4

Het eerste deel van tranche 4 is op 1 januari 2022 in werking getreden. De zes andere objecten treden wettelijk op 1 juli 2022 in werking. Op dat moment moet je de bijbehorende registratieobjecten uit tranche 4 gestandaardiseerd en gevalideerd aanleveren en gebruiken. Deze registratieobjecten staan in onderstaande tabel.

Registratieobjecten opgenomen in tranche 4

Inwerkingtreding: 1 januari 2022 óf 1 juli 2022*, óf 1 januari 2023*

Registratieobject

Aanleverplicht geldt voor deze bronhouders

1 januari 2022

Formatieweerstandonderzoek (FRD)

Gemeenten,  provincies, waterschappen, Ministerie van  IenW, Rijkswaterstaat

1 januari 2023

Booronderzoek |

Geologische Boormonsterbeschrijving 2* (BHR-G)

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. BZK, Min. Defensie en Min. LNV

1 januari 2023

Booronderzoek |

Geologische boormonsteranalyse (BHR-G)

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

1 juli 2022

Grondwaterproductiedossier* (GPD)

Provincies, waterschappen, gemeenten en ministerie van IenW (RWS).

1 juli 2022

Grondwatergebruiksysteem* (GUF)

Provincies, waterschappen, gemeenten en ministerie van IenW (RWS).

1 januari 2022

Model Grondwaterspiegeldiepte

Min. LNV

1 januari 2022

Bodemkaart 2

Min. LNV

Regelgeving per 1 juli 2022 van kracht
Aanleveren naar verwachting mogelijk vanaf 4e kwartaal 2022

Mijnbouwconstructie* (EPC)

Min. EZK, provincie Limburg

Regelgeving per 1 juli 2022 van kracht

Mijnbouwwetvergunning* (EPL)

Min. EZK