Kleine aanpassingen Bodemkundig Wandonderzoek

Gepubliceerd 29 april 2020

Er zijn drie kleine aanpassingen geïmplementeerd voor het registratieobject Bodemkundig Wandonderzoek (SFR) uit Tranche 2. Met de aanpassing kan transitie plaatsvinden van SFR-gegevens uit het Bodem Informatie Systeem BIS. Hiervoor is een werkafspraak gemaakt: een met stakeholders overeengekomen aanvulling op de catalogus. Bronhouders kunnen vanaf nu hun gegevens aanleveren aan de BRO.

Wat is een werkafspraak?

In de catalogus is de standaard voor de BRO opgenomen. De inhoud van elke catalogus wordt vastgelegd in het Besluit Bro dat hoort bij de Wet Bro. Er kan iets in de catalogus gewijzigd worden, als een nieuwe versie van de standaard uitkomt. Dit gebeurt in principe bij de inwerkingtreding van Tranche 3 op 1 januari 2021. Sommige wijzigingen op de standaard kunnen niet zo lang wachten, zoals in dit geval bij wandonderzoek. De ‘werkafspraken’ bieden dan een bindende wijziging of aanvulling op de catalogus. Een werkafspraak is tijdelijk. Het kan zijn dat deze wordt opgenomen in een nieuwe versie van de catalogus, of simpelweg vervalt omdat hij niet meer nodig is.

Drie kleine aanpassingen

De werkafspraak voor SFR gaat over drie kleine aanpassingen:

  • Aanpassingen over de spelling van Löss: het toepassen van het trema is lastig in software, daarom is het aangepast naar ‘Loess’
  • Versoepeling van de business rule voor het attribuut ‘afwijkend grondwaterrigime’ binnen het element ‘bodemclassificatie’: dit mag nu ontbreken in IMBRO/A
  • Versoepeling van de business rule voor het attribuut ‘landschapselement’ binnen het element ‘Terreintoestand’: dit mag nu ontbreken in IMBRO/A

Alle drie de onderdelen waren blokkerend voor de transitie van de SFR-gegevens vanuit BIS. Na de aanpassingen is de transitie succesvol verlopen. Bronhouders kunnen nu gegevens aanleveren aan de BRO.