Nieuwe service-URL’s bij PDOK

Gepubliceerd 29 april 2020

Vaste afnemers van BRO-data en modellen via PDOK, let op:
PDOK herziet haar aanpak voor service-URL’s. Want datamodellen en webservices veranderen en dat leidt in veel gevallen tot nieuwe URL’s. Bovendien is er nu de mogelijkheid om uniforme en simpelere URL’s te maken. Er is een overgangsperiode voor gebruikers als het gaat om de oude URL’s.

Uitgangspunt

De URL-strategie die PDOK tot voor kort hanteerde, stamt nog uit de beginfase van PDOK, met de keuzes van toen. Daarom was een nieuwe strategie nodig. Belangrijke uitgangspunten: de PDOK URL’s moeten uniform, consistent, eenduidig, herkenbaar, simpel, leesbaar, intuïtief en samenhangend zijn voor gebruikers. Met deze nieuwe URL-strategie heeft PDOK de mogelijkheid om wijzigingen/nieuwe versies van koppelvlakken te faciliteren voor gebruikers.

Wijzigingen

De opvallendste wijzigingen in de URL zijn:

  • in het pad is de naam van de dataset + de versie opgenomen;
  • de naam van de eigenaar van de dataset is ook onderdeel van het pad (m.u.v. de basisregistratie);
  • service.pdok.nl in plaats van geodata.nationaalgeoregister (op termijn).

Met deze wijzigingen probeert PDOK haar klassieke OGC-koppelvlakken te structureren, zodat een vorm van lifecycle management kan worden toegepast. Dit stelt PDOK in staat om op voorspelbare wijze end-points te kunnen genereren en opruimen voor de datasets die PDOK ontsluit.

Wat betekent dit voor u?

Afnemers moeten geleidelijk van de bestaande URL’s omschakelen naar nieuwe URL’s. Dat brengt de nodige configuratiewerkzaamheden met zich mee voor de aan te passen gebruikersapplicaties. De URL-wijziging is telkens gekoppeld aan een wijziging van een service (of dataset) of aan de plaatsing van een dataset in de cloud, waardoor deze een nieuwe URL-krijgt.

De eerste service bij de BRO die te maken krijgt met deze aanpassing is de Wandonderzoek SFR Atom. Over de nieuwe URL en beschikbaarheid van de oude URL krijgt u bericht via:

Na deze aankondiging zal steeds een aangegeven periode beschikbaar zijn om in uw gebruikersapplicaties de nieuwe URL door te voeren.