Deadline ENSIA-verantwoording uitgesteld

Gepubliceerd 1 april 2020

Bronhouders hebben bericht ontvangen dat de rapportages voor de ENSIA-verantwoording weer ingediend moeten worden. Vanwege de corona-crisis is de deadline voor het indienen van deze bestuurlijke verantwoordingsrapportages uitgesteld naar 1 juni 2020. Dat betekent dat bronhouders tot en met 31 mei de gelegenheid hebben om de rapportages via de ENSIA-tool te uploaden.

Het ministerie van BZK is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op de geobasisregistraties BAG, BGT en BRO. Jaarlijks leggen bronhouders, zoals gemeenten, provincies en waterschappen, bestuurlijk verantwoording aan ons af over het bijhouden en de kwaliteit van deze registraties. De bronhouders leggen verantwoording af via het inleveren van bestuurlijke rapportages over hun jaarlijkse zelfcontroles. Dit is de ENSIA-verantwoording.

Uitstel

De ministeries van BZK en SZW, Logius, RvIG, BKWI, VNG en NOREA hebben de impact van de coronacrisis op het ENSIA-verantwoordingsproces gezamenlijk besproken. Besloten is om de deadline voor het indienen van de bestuurlijke verantwoordingsrapportages voor de ENSIA-verantwoording uit te stellen naar 1 juni 2020. Hierbij wordt uitgegaan van de huidige maatregelen en dit is onder het voorbehoud van nieuwe overheidsmaatregelen. Dat betekent dat bronhouders tot en met 31 mei de gelegenheid hebben om de rapportages via de ENSIA-tool te uploaden.

U vindt hier de brief zoals deze aan alle gemeentelijke bronhouders verzonden is. U vindt hier de brief zoals deze aan de niet-gemeentelijke bronhouders verzonden is.