Update: Geotechnisch Booronderzoek per 1 mei volgens nieuwe NEN-norm aan te leveren

Gepubliceerd 29 april 2020

De regelgeving voor de verplichte aanlevering van Geotechnisch Boormonsteronderzoek is per 1 januari 2020 in werking getreden. Door een samenloop van omstandigheden viel dit samen met de release van de nieuwe versie van de NEN-EN-ISO 14688 norm. Om zo spoedig mogelijk over te kunnen gaan naar deze nieuwe norm zijn werkafspraken gemaakt met de ketenpartners en brancheorganisatie VOTB. Deze werkafspraken zijn inmiddels ook technisch geïmplementeerd. Dat betekent dat u aan de slag kunt.

Boormonsterbeschrijvingen en -analyses kunnen vanaf 1 mei op basis van de laatste aanpassingen aan de BRO worden aangeleverd. Met dank aan nauw overleg tussen meerdere stakeholders uit de geotechnische branche en het BRO-team, is gezorgd dat de nieuwe NEN-norm en de BRO voor het registratieobject ‘Geotechnisch Booronderzoek’ op elkaar aansluiten.

U kunt aan de slag

We kunnen ons voorstellen dat u wilt weten wat nu precies is gewijzigd en waar u op moet letten. We hebben daarom de belangrijkste punten voor u op een rij gezet.

  • Binnenkort verschijnt een wijzigingsblad voor de huidige norm NEN-EN-ISO 14688.
  • In de Werkafspraak voor Geotechnisch Booronderzoek en het bijbehorende Excel-overzicht zijn alle wijzigingen beschreven.
  • Bij de instructie voor het aanleveren van gegevens staat de werkafspraak ook, zodat uw gegevensleverancier de gegevens op de juiste wijze kan aanleveren bij het Bronhouderportaal.

De werkafspraak wordt in de volgende versie van de catalogus van geotechnisch booronderzoek geïntegreerd.

Training

De brancheorganisatie VOTB had al ruim 180 boormeesters en laboranten getraind in het gebruik van de norm ‘Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en Classificatie van grond’ (NEN-EN-ISO 14688) en inmiddels staat de teller op 282 cursisten. Heeft u nog geen training gevolgd? Meld u aan bij de VOTB, want zodra dit mogelijk is, worden de cursussen weer hervat.

Software voor dataleveranciers

In de VOTB-trainingen is met de software van enkele leveranciers getest. Op basis van de werkafspraken zetten de softwareleveranciers de laatste puntjes op de i om registratie van de gegevens volgens NEN-EN-ISO 14688 en BRO tijdens de (veld)werkzaamheden mogelijk te maken.