BROloket

Er is een aantal mogelijkheden om gegevens of modellen die in de Landelijke Voorziening BRO geregistreerd zijn op te vragen. Een daarvan is via het BROloket.

Afbeelding_BROloket_formaat 700 breed

Gegevens en modellen

Het voordeel van het gebruik van het BROloket is de viewer waarmee alle gegevens en modellen van de Basisregistratie Ondergrond visueel worden weergegeven. BROloket maakt de wettelijke gegevens en modellen van de ondergrond dus heel zichtbaar. U kunt u de gegevens en modellen via BROloket gratis raadplegen en downloaden.

Selectie en filtermogelijkheden

BROloket biedt bovendien selectie- en filtermogelijkheden. Dat geeft meer inzicht en een snelle interpretatie. Zo kunt u de gegevens geografisch en inhoudelijk selecteren. Voor elk registratieobject zijn er specifieke functionaliteiten. Het BROloket biedt ook specifieke functionaliteit op modellen voor het maken van bijvoorbeeld dwarsdoorsnedes. Voor een aantal modellen is er bovendien een Nomenclator met verdere informatie over de eenheden die in het model worden onderscheiden en wat de eigenschappen van die eenheden zijn.

'Snelstart' helpt u op weg

Op BROloket staat een Snelstart voor zowel de ondergrondgegevens als de ondergrondmodellen. Deze handleiding geeft een praktische uitleg over het gebruik van BROloket en bijvoorbeeld hoe u selecties kunt maken.

BROloket: voor wie?

Wilt u van een specifiek gebied alle metingen of onderzoeksgegevens direct bekijken? Ga dan naar het BROloket. U kunt daar alle informatie van de BRO-gegevens en BRO-modellen direct op de kaart raadplegen. BROloket biedt in die viewer bovendien praktische selectie- en filtermogelijkheden. U kunt interactief BRO-gegeven zoeken en in detail bekijken. Ook kunt u op BROloket de BRO-modellen interactief bekijken. Op BROloket kunt dus heel gericht zoeken. Ook is het downloaden van gegevens en modellen bij het BROloket mogelijk. In die downloads zit dan de volledige dataset van uw selectie op de kaart om in uw eigen applicatie verder te gebruiken.

Verschil met PDOK

Bij PDOK krijgt u landsdekkende datasets (bulkdownload) of kensets (kaartweergave via WMS). Die kensets zijn vooral geschikt om landsdekkend inzicht te krijgen in de beschikbare informatie, bijvoorbeeld tot welke diepte gaan de sonderingen, hoeveel filters zitten er in grondwatermonitoringputten en op welke diepte. U kunt deze data in uw eigen GIS-applicatie verder gebruiken bekijken en aanvullen met andere data. Met de PDOK Viewer krijgt u een preview van de kensets. De bulkdownload bevat alle gegevens per geregistreerd object in de BRO (als Geopackage). Deze dataset is vooral geschikt voor periodieke download naar een eigen systeem om diepgaandere analyses op de data uit te voeren.

Verschil met BRO uitgiftewebservices

De BRO uitgifte API's zijn met name geschikt voor organisaties die volledig geautomatiseerd bepaalde BRO-gegevens van een registratieobject willen opvragen. De uitgifte API's geven direct toegang tot de informatie zoals die in de registratie ondergrond is opgeslagen. De modellen zijn nog niet op te vragen via de uitgifte API's.

Twijfelt u over de juistheid van gegevens of de modellen? Doe een terugmelding.

Gedurende het programma BRO zal het BROloket steeds verder uitgebreid worden.


BROloket

Neem een kijkje in het BROloket!