BROloket

Er is een aantal mogelijkheden om gegevens of modellen die in de Landelijke Voorziening BRO geregistreerd zijn op te vragen. Een daarvan is via het BROloket.

Gegevens en modellen

Het voordeel van het gebruik van het BROloket is de viewer waarmee alle gegevens en modellen van de Basisregistratie Ondergrond visueel worden weergegeven. BROloket maakt de wettelijke gegevens en modellen van de ondergrond dus heel zichtbaar. U kunt u de gegevens en modellen via BROloket gratis raadplegen en downloaden.

Selectie en filtermogelijkheden

BROloket biedt bovendien selectie- en filtermogelijkheden. Dat geeft meer inzicht en een snelle interpretatie. Zo kunt u de gegevens geografisch en inhoudelijk selecteren. Voor elk registratieobject zijn er specifieke functionaliteiten. Het BROloket biedt ook specifieke functionaliteit op modellen voor het maken van bijvoorbeeld dwarsdoorsnedes. Voor een aantal modellen is er bovendien een Nomenclator met verdere informatie over de eenheden die in het model worden onderscheiden en wat de eigenschappen van die eenheden zijn.

Binnenkort komt er ook een snelstart. Deze snelstart geeft uitleg hoe u bijvoorbeeld selecties maakt om optimaal gebruik te maken van het BROloket.

BROloket

BROloket is vooral geschikt voor gebruikers die interactief BRO-gegevens willen zoeken, in detail willen bekijken en opvragen. Of voor gebruikers die interactief de BRO-modellen bekijken en downloaden. Twijfelt u over de juistheid van gegevens of de modellen? Doe een terugmelding.

Gedurende het programma BRO zal het BROloket steeds verder uitgebreid worden.


BROloket

broloket

Neem een kijkje in het BROloket!