BROloket

Er zijn meerdere mogelijkheden om gegevens of modellen die in de Landelijke Voorziening BRO geregistreerd zijn op te vragen. Een daarvan is via het BROloket. Gegevens die geregistreerd worden in de BRO zijn een dag later beschikbaar via het BROloket.

Afbeelding_BROloket_formaat 700 breed

Gegevens en modellen

Het voordeel van het gebruik van het BROloket is de viewer waarmee alle gegevens en modellen van de Basisregistratie Ondergrond visueel worden weergegeven. BROloket maakt de wettelijke gegevens en modellen van de ondergrond dus heel zichtbaar. Je kunt de gegevens en modellen via BROloket gratis raadplegen en downloaden.

Selectie en filtermogelijkheden

BROloket biedt bovendien veel selectie- en filtermogelijkheden. Dat geeft meer inzicht en een snelle interpretatie. Zo kun je de gegevens geografisch en inhoudelijk selecteren. Voor elk registratieobject zijn er specifieke functionaliteiten. Het BROloket biedt ook specifieke functionaliteit op modellen voor het maken van bijvoorbeeld dwarsdoorsnedes. Voor een aantal modellen is er bovendien een Nomenclator met verdere informatie over de eenheden die in het model worden onderscheiden en wat de eigenschappen van die eenheden zijn.

Benut de help-knop op BROloket

Op BROloket staat in de kaartviewer voor gegevens in de linker balk van de kaartviewer een zwart vraagteken. Dat is de helpfunctie. Je vindt daar een praktische uitleg over het gebruik van de kaartapplicatie voor ondergrondgegevens. Voor de modellen heeft BROloket een Snelstart. Deze handleiding geeft een praktische uitleg over het gebruik van BROloket en bijvoorbeeld hoe je selecties kunt maken.

Download met SubsurfaceViewer software

Bij het downloaden van de BRO-modellen DGM, REGIS II en GeoTOP op BROloket kun je ook de gratis professionele software, de SubsurfaceViewer, downloaden. Met de SufsurfaceViewer kun je de modellen op je eigen computer bekijken en gebruiken.

BROloket: voor wie?

Wil je van een specifiek gebied alle metingen of onderzoeksgegevens direct bekijken? Ga dan naar het BROloket. Je kunt daar alle informatie van de BRO-gegevens en BRO-modellen direct op de kaart raadplegen. BROloket biedt in die viewer bovendien praktische selectie- en filtermogelijkheden. Je kunt interactief BRO-gegevens zoeken en in detail bekijken. Ook kun je op BROloket de BRO-modellen interactief bekijken. Op BROloket kun je dus heel gericht zoeken. Ook is het downloaden van gegevens en modellen bij het BROloket mogelijk. In die downloads zit dan de volledige dataset van jouw selectie op de kaart om in jouw eigen applicatie verder te gebruiken. Ook zit bij het downloaden van DGM, GeoTOP en REGIS II de gratis software SubsurfaceViewer. Dit biedt extra mogelijkheden.

Verschil met PDOK

Bij PDOK krijg je landsdekkende datasets (bulkdownload) of kensets (kaartweergave via WMS). Die kensets zijn vooral geschikt om landsdekkend inzicht te krijgen in de beschikbare informatie, bijvoorbeeld: tot welke diepte gaan de sonderingen, hoeveel filters zitten er in grondwatermonitoringputten en op welke diepte. Je kunt deze data in jouw eigen GIS-applicatie verder gebruiken bekijken en aanvullen met andere data. Met de PDOK Viewer krijg je een preview van de kensets. De bulkdownload bevat alle gegevens per geregistreerd object in de BRO (als Geopackage). Deze dataset is vooral geschikt voor periodieke download naar een eigen systeem om diepgaandere analyses op de data uit te voeren.

Verschil met BRO uitgiftewebservices

De SOAP webservices zijn met name geschikt voor organisaties die frequent en volledig geautomatiseerd bepaalde BRO-gegevens van een registratieobject willen opvragen. Je hebt hiervoor een PKI-certificaat nodig. De SOAP webservices geven direct toegang tot de informatie zoals die in de Basisregistratie Ondergrond is opgeslagen. Ook zijn de SOAP webservices handig voor bronhouders en dataleveranciers, die hun eigen BRO-gegevens willen opvragen. Bepaalde gegevens uit een brondocument zijn bovendien alleen voor de bronhouder en dataleverancier zichtbaar. Dat geldt ook voor gegevens die uit registratie zijn genomen. In de catalogus van ieder registratieobject is te vinden welke data publiek of niet-publiek is in de toelichting van het attribuut. De modellen zijn niet op te vragen via de SOAP webservices.

Verschil met REST services

De REST-services zijn geschikt voor 'incidenteel' gebruik; ze zijn niet geschikt voor het uitleveren van gegevens in bulk. Organisaties die snel en alleen publieke data willen bekijken, kunnen gebruikmaken van REST uitgifteservices. Hiervoor is geen (PKI-)certificaat nodig. Voor het opvragen van een kleine set van registratieobjecten is deze service geschikt. Ook andere ontwikkelaars kunnen deze interface gebruiken en krijgen hiermee direct toegang tot de publieke data van de BRO. Verder is het op termijn mogelijk om publieke data met deze service te valideren.


Doe een terugmelding

Twijfel je over de juistheid van gegevens of de modellen? Doe een terugmelding.

Actueel

De nieuwe versie van BROloket is live!

BRO'tje: ontdek het vernieuwde BROloket

Is er een handleiding?