BRO nieuwsbrief november

In deze nieuwsbrief onder meer:

 • De meerwaarde van Groningen in 3D
 • BRO-op-straat-app nu beschikbaar
 • Update 3 aanleveren Grondwaterstandenonderzoek
 • Vernieuwde kennisbank voor de ondergrond
 • Nieuwe praktijkvoorbeelden: Zuidelijke Randstad en IJmeerlijn
 • Technische updates: GMN-bericht, BHR-GT catalogus en BRO Productomgeving
 • Doe mee aan het BRO-gebruikersonderzoek
 • BRO'tje 9 december: BRO to the future

De meerwaarde van Groningen in 3D

Groningen in 3D betekent: duidelijk kunnen zien, voelen en ervaren wat een bepaalde woontoren, gebouw of speeltuin met de openbare ruimte doet vóórdat er daadwerkelijk wordt gebouwd. Projectleiders Jurjen Zuijdendorp en Hedwig de Boer van Stadsontwikkeling hebben in hun projecten al kunnen pionieren met het stadsmodel. Zij zijn enthousiast: “Het maakt ons werk leuker en makkelijker.”

Onderzoek naar gebruik BRO

Neemt uw organisatie gegevens over de ondergrond af en gebruikt deze voor beleid, beheer en/of uitvoering? Dan vinden we het heel fijn als u of uw collega meedoet aan het onderzoek dat het programma BRO momenteel laat uitvoeren onder afnemers van BRO-data en –modellen. U draagt met uw inbreng in het onderzoek bij aan een beter gebruik van de Basisregistratie Ondergrond. Het onderzoek loopt tot en met 10 december.

Update 3 aanleveren Grondwaterstandonderzoek (GLD)

Er zit schot in het vinden van oplossingen voor het aanleveren van bulk-leveringen via het Bronhouderportaal aan de Landelijke Voorziening van de BRO. Momenteel wordt gekeken hoeveel gegevens het systeem aankan. Dat bepaalt de limiet voor de bulk-leveringen. Naar verwachting kunt u vanaf 6 december weer aanleveren.

Vernieuwde kennisbank ondergrond

Informatie over de BRO is nu ook te vinden in de kennisbank van het Centrum Ondergronds Bouwen (COB). Met een bijdrage van het programma Basisregistratie Ondergrond heeft de kennisbank nieuwe inhoud en vormgeving gekregen. Hiermee zorgen we ervoor dat de kennis die er is over de ondergrond en daaraan gerelateerde onderwerpen, verder geborgd wordt.

BRO-op-straat-app nu beschikbaar

Wilt u ook eens proberen hoe het is om met een iPad op locatie BRO-gegevens en modellen te bekijken? Dat kan nu met de BRO-op-staat-app. Het programma BRO heeft de app als proef laten ontwikkelen om de kracht van ondergrondmodellen en -data op locatie te ervaren.

Drie tracés voor IJmeerlijn

Almere groeit de komende jaren hard door en krijgt steeds meer inwoners. Een nieuw te plannen railverbinding met Amsterdam moet ervoor zorgen dat de sterk toenemende vraag aan openbaar vervoer tussen Amsterdam en Almere invulling krijgt. In een nieuw praktijkvoorbeeld onderzoeken betrokken partijen de samenstelling van de ondergrond van de beoogde tracés voor deze IJmeerlijn.

Dashboard warmtetransport Zuidelijke Randstad

Hoe kan GIS gebruikt worden voor het slim koppelen van warmtevraag en warmteaanbod in de Zuidelijke Randstad? Op basis van een speciaal ontwikkeld 3D-model worden diverse dashboards voorzien van informatie. Doel is te onderzoeken welke omstandigheden, kansen en lastige situaties zich voordoen bij het realiseren van een warmte-infrastructuur rond Rotterdam en Den Haag. Inmiddels is besloten dat het project, met de naam WarmtelinQ, ook daadwerkelijk door kan gaan.

BRO'tje 9 december

Aan het opzetten, maken en implementeren van de BRO is al vanaf 2015 gewerkt. Er is inmiddels veel ervaring opgedaan in de praktijk.  Daar zijn mooie verhalen over te vertellen. Daarnaast  staat de BRO natuurlijk niet op zichzelf. Denk aan de ontwikkeling van de basisregistraties in samenhang, het digitaal stelsel Omgevingswet en projecten voor Nederland in 3D. In dit BRO'tje kijken we naar de ontwikkelingen waar de BRO onderdeel van is en gaat zijn. Kortom: we blikken terug en kijken vooruit.

Softwareontwikkelaars opgelet: GMN in één bericht

Vanaf nu is het mogelijk om archiefgegevens van een grondwatermonitoringnet (GMN) met daarin alle buisverwijzingen in één bericht aan te leveren aan de BRO. De controleur in het Bronhouderportaal hoeft dan ook nog maar één brondocument te controleren.

Gegevenscatalogus Geotechnisch booronderzoek – leesbaar en volledig

Er is een nieuwe werkversie beschikbaar van de gegevenscatalogus van Geotechnisch booronderzoek. Daarin zijn de losse werkafspraken verwerkt. Dit maakt het voor gegevensleveranciers een stuk makkelijker om alle documentatie door te nemen.

Nieuwe release BRO Productomgeving

Voor versiegevoelige documenten werkt het programma met de BRO Productomgeving. Deze is weer bijgewerkt en heeft diverse aanvullingen gekregen, zoals de Handreiking BRO-gegevens en het toevoegen van het object Formatieweerstand.

BRO wint Computable Award 2021!

Het kan u bijna niet ontgaan zijn: de BRO heeft de Computable Award voor meest innovatieve ICT-overheidsproject gewonnen. Inmiddels maakt de BRO er bijna een gewoonte van om ieder jaar een prijs in de wacht te slepen. In 2020 kregen alle praktijkvoorbeelden de Esri 3D-prijs in de categorie 3D GIS-kaarten en in 2019 won de BRO-procesinnovatie Geo Kennis op Maat de InfraTech Innovatieprijs. Deze prijzen winnen we niet alleen, dat doen we samen met de vele partijen die de BRO maken en uitvoeren. Dus: gefeliciteerd allemaal!

Veelgestelde vragen aan de BRO

1. Wat is het verschil tussen corrigeren en aanvullen van gegevens?

Bij correcties gaat het om het corrigeren van een geregistreerd gegeven, omdat er een fout is gemaakt. Bij aanvullingen worden nieuwe gegevens toegevoegd aan een in de LV-BRO geregistreerde object. Meer uitleg vindt u in de praktische Handreiking BRO-gegevens aanleveren (paragraaf 3.4.1)

2. In een monitoringnet kan ik van alles meten en er kan van alles gebeuren. Hoe ga ik daarmee om?

We hebben voor u in de BRO Productomgeving een aantal fictieve scenario’s op een rij gezet. U wilt bijvoorbeeld verdroging meten in een bepaald gebied, u heeft een monitoringnet en wilt dat uitbreiden, een boer rijdt een put omver, u gaat een monitoringbuis vervangen, u wilt meetgegevens benutten van een monitoringbuis van uw buurman etc. We leggen uit in welke volgorde welke brondocumenten in welke BRO-verzoeken gebruikt kunnen worden.

3. Is er een testomgeving beschikbaar om het aanleverproces te testen?

Ja, er is een demo-omgeving van het Bronhouderportaal. Zodra uw organisatie is aangemeld bij de BRO, kunt u bij de Servicedesk een demo-account voor het Bronhouderportaal aanvragen. In de demo-omgeving kunt u alles testen zonder dat gegevens definitief worden opgeslagen in de Landelijke Voorziening BRO. U herkent de demo-omgeving aan de groene kleur; op de ‘echte’ omgeving is deze kleur blauw.

BRO Ondersteuning

Kunt u niet vinden wat u zoekt of loopt u vast? De Servicedesk helpt u graag bij het beantwoorden van al uw BRO-vragen - niet alleen de technische. Bel 088-8664 999 of vul het contactformulier in.

Wist u dat.....

 • De achtergrondkaart op BROloket  is vernieuwd? Het buitenland wordt voortaan in wit en niet meer als groen vlak weergegeven.

 • Er weer nieuwe pagina’s zijn toegevoegd aan BRO4Kids met nieuwe knutsels voor de feestdagen en een heerlijk recept voor TiramiBRO?

 • De redactie altijd op zoek is naar verhalen uit uw BRO-praktijk? Mail de redactie via BRO@minbzk.nl o.v.v. Redactie.

BRO Agenda

Het programma BRO organiseert diverse online bijeenkomsten om bij te praten, uw feedback te krijgen en samen te werken. We zien u graag bij een van onze videoconferenties of online vergaderingen!

Op de kalender in december:

2 december: Vragenuurtje BRO-op-straat-app
9 december: BRO'tje
9 december: BRO Softwareplein
16 december: BRO Ketendag
23 december: BRO Softwareplein

Volgt u ons al op LinkedIn?

Via onze LinkedIn-pagina blijft u gemakkelijk op de hoogte van de laatste updates!

U bent ingeschreven voor de BRO nieuwsbrief. Collega inschrijven voor de BRO nieuwsbrief of uitschrijven? In- of uitschrijven nieuwsbrief.