Nieuwe release BRO Productomgeving

Gepubliceerd 28 oktober 2021

Voor versiegevoelige documenten werkt het programma met de BRO Productomgeving. Deze is weer bijgewerkt en heeft diverse aanvullingen gekregen, zoals de Handreiking BRO-gegevens en het toevoegen van het object Formatieweerstand.

Onlangs vond weer een nieuwe release plaats van de BRO Productomgeving. Ten opzichte van de vorige versie zijn diverse aanvullingen gedaan. Dit zijn de meest in het oog springende:

Handreiking BRO-gegevens

In deze handreiking is de generieke informatie uit de diverse Berichtencatalogi voor innamewebservices in één document te vinden. De toekomstige berichtencatalogi beperken zich tot de brondocumenten, waarmee gegevens kunnen worden aangeleverd of gecorrigeerd plus object-specifieke informatie.

Registratieobject Formatieweerstand (FRD)

Binnen het domein Grondwatermonitoring is informatie over het object Formatieweerstand (FRD) toegevoegd. Dit object zal in december in productie gaan en begin januari is een gebruikersacceptatietest gepland. Hiervoor zijn de berichtencatalogi en voorbeeldberichten beschikbaar. In de loop van november verwachten wij de berichtenschema’s publiek te kunnen zetten.

Werkafspraak Grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR)

Voor Grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR) is een generieke werkafspraak van kracht voor de GAR stoffenlijst. Hiermee kunnen de waardelijsten van dit object periodiek worden aangepast conform de parameterlijst Grondwaterkwaliteit van de Aquo-standaard, welke wordt beheerd door het Informatiehuis Water (IHW).

Informatie softwareleveranciers

In de afgelopen periode is diverse informatie toegevoegd voor softwareleveranciers en –ontwikkelaars toegevoegd, die op de BRO willen aansluiten. Inmiddels zijn voor alle registratieobjecten zogeheten REST services voor uitgifte beschikbaar, naast enkele REST services voor visualisatie.

Handleiding Bronhouderportaal

Inmiddels is ook de Handleiding voor het Bronhouderportaal van de BRO opgenomen in onze BRO Productomgeving. De komende twee maanden zal deze worden aangepast aan de wijzigingen die momenteel worden doorgevoerd aan het portaal. De handleiding die op de site van het portaal zelf staat zal in de loop van november worden verwijderd.

Catalogie tranche 4

Ook zijn de gegevenscatalogi van de laatste registratieobjecten uit tranche 4 beschikbaar. Het gaat om 2 objecten binnen het domein Mijnbouwwet: Mijnbouwwetconstructie (EPC) en Mijnbouwwetvergunning (EPL) Daarnaast de beide objecten uit het domein Grondwatergebruik: Grondwatergebruiksysteem (GUF) en Grondwaterproductiedossier (GPD)