Vernieuwde kennisbank voor de ondergrond

Gepubliceerd 25 november 2021

Informatie over de BRO is nu ook te vinden in de kennisbank op de site van het Centrum Ondergronds Bouwen (COB). Met een bijdrage van het programma Basisregistratie Ondergrond heeft de kennisbank nieuwe inhoud en vormgeving gekregen. Hiermee zorgen we ervoor dat de kennis die er is over de ondergrond en daaraan gerelateerde onderwerpen, verder geborgd wordt.

Gebruikers van de Basisregistratie Ondergrond hebben behoefte aan (achtergrond)kennis over onderwerpen die gerelateerd zijn aan de BRO. Voor de ontwikkeling van de Basisregistratie Ondergrond is veel kennis opgedaan en verzameld op de website van de BRO. Om deze kennis ook lang na de ontwikkelingsfase te borgen, is gewerkt aan een bredere, landelijk beheerde database.

Omdat de domeinen van de BRO en de aandachtsgebieden van het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) elkaar overlappen en aanvullen, is het idee ontstaan om de kennisbank van het COB uit te breiden.

De kennisbank

Na een analyse van alle kennis, is de kennisbank van het COB aanpast en uitgebreid. In de kennisbank komt de gebruiker snel tot relevante resultaten, zonder veel te hoeven kiezen en klikken. Er is daarom gekozen voor een landingspagina met handige zoekmatrix, die is opgebouwd rond drie globale toepassingen:

  1. Toepassingsgebieden: tunnels, kabels en leidingen en ondergrondse inrichting.
  2. Lijst met hoofdonderwerpen zoals: geotechniek, digitalisering, bodem- en grondonderzoek, duurzaamheid, nieuwbouw en beheer.
  3. Inhoudstype: van document, presentatie en video tot model/kaart en database.

Vervolgens wordt de informatie op de site gefilterd en ziet de gebruiker alle resultaten, gepresenteerd in overzichtelijke tegels.

Samenwerking

Voor de inventarisatie en aanvulling is ook samengewerkt met het Platform Geotechniek. Vanuit het platform zijn 3 onderzoeksprojecten opgestart die goed aansluiten bij de verbreding van de kennisbank. Ook informatie uit de website Geo-impuls is verwerkt in de kennisbank.

Ga direct naar de kennisbank.


Kennisbank

Neem ook een kijkje in de kennisbank.