BRO-op-straat-app nu beschikbaar

Gepubliceerd 17 november 2021

Wil je ook eens proberen hoe het is om met een iPad op locatie BRO-gegevens en modellen te bekijken? Dat kan nu met de BRO-op-staat-app. Het programma BRO heeft de app als proef laten ontwikkelen om de kracht van ondergrondmodellen en -data op locatie te ervaren.

De app toont met augmented reality op een iPad hoe de bodemsamenstelling is op de plek waar je staat. Op het scherm is de projectie hiervan op straat, in het veld of op de bouwplaats te zien. Hiervoor worden bodemkundige profielen, GeoTOP-uitsnedes en de Geomorfologische kaart gebruikt. Ook worden de WKO-locaties en grondwatermonitoringputten getoond en, zodra beschikbaar, de grondwaterstanden. Daarnaast kunnen gebruikers 3D data van hun eigen organisatie toevoegen, zoals rioleringsdata, boomwortels, kabels en leidingen en andere ondergrondse objecten.

Waarom een BRO-app?

De Basisregistratie Ondergrond bevat veel waardevolle data en modellen die in combinatie met andere datasets een grote bijdrage kunnen leveren aan ruimtelijke vraagstukken. Alleen hebben veel gebruikers en hun opdrachtgevers nog niet ervaren hoe dat zou kunnen. In alle Praktijkvoorbeelden blijkt dat ondergrondinformatie van belang is bij beleid. Maar gemeenten gaven aan deze informatie ook nodig te hebben wanneer er bijvoorbeeld nieuwe ondergrondse vuilcontainers of een waterberging moeten worden aangelegd. Dan willen zij kunnen zien wat er in de grond zit en liefst op locatie. Omdat BRO-informatie nog niet aan te roepen was via een app, is dit proefproject gestart.

Het is daarom een éénmalige, niet-commerciële app. Er zit dus geen support en onderhoud op de app en het is aan de markt om het concept verder op te pakken.

Meer informatie over de BRO-op-straat-app.


Eerste ervaringen

In het BRO'tje van 18 november is uitgebreid gesproken over de app en de eerste ervaringen van de gemeenten Papendrecht en Groningen. U kunt het webinar terugkijken via onderstaande link.