BRO to the future

Over dit webinar

Vanaf 2015 is een grote groep mensen bezig met het opzetten, maken en implementeren van de BRO. Er is inmiddels veel ervaring opgedaan in de praktijk. Maar de BRO staat natuurlijk niet op zichzelf. Denk aan de ontwikkeling van de basisregistraties in samenhang, het digitaal stelsel Omgevingswet en projecten voor Nederland in 3D. In dit BRO'tje kijken we naar de ontwikkelingen waar de BRO onderdeel van is en gaat zijn. Kortom: we blikken terug en kijken vooruit.

In het webinar vertelt Martin Peersmann meer over de ontwikkeling van de BRO in fase 1 en heeft misschien ook een nieuwtje te melden over fase 2... Ook gaat hij in op de ontwikkelingen dicht om de BRO heen, waar alle overheden mee te maken hebben. Denk aan het DSO en de relatie van de BRO met andere basisregistraties.

Jan Bruijn van Geonovum neemt ons vervolgens mee in het programma Nationale Digitale Tweeling Infrastructuur voor de Fysieke Leefomgeving (DTFL). Deze infrastructuur vormt een ecosysteem voor digitale tweelingen die onderling gekoppeld kunnen worden en dezelfde publieke en private data gebruiken.

Ook de gemeente Utrecht is toekomstgericht aan de slag. Marcel Duffhuis en Arjan Koelewijn laten zien hoe het programma Totaal Driedimensionaal (T3D), dat in VNG verband wordt ontwikkeld, in de praktijk gestalte krijgt in het 3D-platform van Utrecht. Ook vertellen zij meer over de koppeling van de ondergrond in de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR).

Terugkijken

Bijlagen

Presentatie door

  • Martin Peersmann | Programmabureau BRO
  • Jan Bruijn | Geonovum
  • Marcel Duffhuis en Arjan Koelewijn | Gemeente Utrecht