Update 3 aanleveren Grondwaterstandonderzoek (GLD)

Gepubliceerd 24 november 2021

Er zit schot in het vinden van oplossingen voor het aanleveren van bulk-leveringen via het Bronhouderportaal aan de Landelijke Voorziening van de BRO. Momenteel wordt gekeken hoeveel gegevens het systeem aankan. Dat bepaalt de limiet voor de bulk-leveringen. Naar verwachting kun je vanaf 6 december weer aanleveren.

Zoals je inmiddels waarschijnlijk weet, ligt de grootste uitdaging voor het aanleveren van grondwaterstanden in het oplossen van problemen met bulk-leveringen. We constateerden dat de BRO hierbij tegen systeemgrenzen aanloopt van de communicatie tussen het Bronhouderportaal en de Landelijke Voorziening en de ondersteuning van de functionaliteit die in het Bronhouderportaal wordt aangeboden. Dit geldt overigens voor alle bulk-leveringen aan het Bronhouderportaal.

Oplossingen

Het systeem van het Bronhouderportaal is daarom doorontwikkeld de afgelopen weken. Dat lost niet alles op. Daarom wordt ook gekeken naar de maximaal acceptabele omvang van een levering, uitgedrukt in het aantal brondocumenten en, als dat nodig is, een maximaal aantal metingen hierin.

Met de Domeinbegeleidingsgroep Grondwater en betrokken softwareleveranciers zijn de issues en oplossingen afgestemd. Het BRO-team bij TNO test het systeem momenteel samen met data- en softwareleveranciers tot dit stabiel bevonden wordt.

Vanaf 6 december - en mogelijk eerder - kan er weer aangeleverd worden. We houden je op de hoogte van de wijze waarop aangeleverd kan worden en limieten die gaan gelden.

Vragen?

Heb je vragen, neem dan contact op met de BRO Servicedesk.