Gebruiksvriendelijke werkversie gegevenscatalogus Geotechnisch booronderzoek

Gepubliceerd 23 november 2021

Er is een nieuwe werkversie beschikbaar van de gegevenscatalogus van Geotechnisch booronderzoek. Daarin zijn de losse werkafspraken verwerkt. Dit maakt het voor gebruikers makkelijker om te zien wat aangeleverd en/of gebruikt moet worden.

Leveranciers van geotechnische booronderzoeken moeten sinds 2 juli 2021 gegevens aanleveren volgens versie 2.1. Dit geldt voor nieuwe booronderzoeken en lopende contracten waarbij het onderzoek nog niet is gestart. Ook historisch onderzoek (IMBRO/A) kan volgens 2.1 aangeleverd worden. Er verandert niets in de huidige werking.

Voorheen: 3 documenten

De standaard voor versie 2.1 staat beschreven in de gegevenscatalogus 2.0, aangevuld met twee werkafspraken:

  • BHR-GT werkafspraak tranche 3 (inclusief offshore)

  • Geotechnische grondsoort Booronderzoek (BHR)

Het gevolg was dat een gebruiker voor de volledige en juiste informatie 3 documenten zou moeten raadplegen. Om dit te ondervangen is er een gebruikersvriendelijke werkversie van de gegevenscatalogus gemaakt.

Gebruikersvriendelijke versie

De standaard is nu opgenomen in 1 document, dat te vinden is via onze BRO Productomgeving op de landingspagina Geotechnisch booronderzoek (BHR-GT). Je vindt op deze pagina ook alle andere relevante documentatie van dit registratieobject.

Komend jaar wordt de juridisch vastgestelde versie van de gegevenscatalogus ook aangepast met de werkafspraken.


Booronderzoek gestart voor 1 juli 2021?

Bent u bronhouder van booronderzoek dat al is gestart voor 1 juli 2021? Dan kunt u dat tot uiterlijk 1 januari 2022 nog aanleveren volgens versie 1.1. Daarna is het alleen nog maar mogelijk om gegevens van Geotechnisch Booronderzoek aan te leveren volgens versie 2.1, zoals eerder ook is gemeld bij de release van afgelopen zomer.