BRO wint Computable Award 2021!

Gepubliceerd 4 november 2021

Het programma Basisregistratie Ondergrond heeft op 3 november de Computable Award voor meest innovatieve ICT-overheidsproject in ontvangst genomen namens de vele partijen die de BRO maken en uitvoeren. Martin Peersmann, programmamanager BRO: “Een prijs win je niet alleen, dat doe je samen. De winst is in dit geval niet alleen te danken aan een vakjury, maar met name aan alle publieke stemmen die dit project heeft gekregen. Dat betekent dat de vele mensen die in het land op wat voor manier dan ook met de BRO bezig zijn, heel betrokken zijn. Het zegt ook iets over de communicatiekracht van storytelling en visualisatie via digital twins. Dat helpt enorm om het grote publiek zulke complexe onderwerpen uit te leggen. Dank allemaal en chapeau voor jullie harde werk!”

Programmamanager Martin Peersmann met de award

Ieder jaar reikt het vakblad Computable in 20 categorieën een award uit voor het meest innovatieve ICT-project. De BRO stuurde het project ‘Hergebruik en ontmanteling olie- en gasinfrastructuur’ in. Dit project gaat over inzet van ICT bij het verkennen van hergebruik en ontmanteling van de bestaande olie- en gasinfrastructuur, zowel op land als op het Nederlandse deel van de Noordzee. Het project is opgeleverd in de vorm van een digitaal bladerboek (StoryMap) rondom 3D- en 2D-kaarten, digital twins, afbeeldingen en video’s. Dit verhaal laat zien hoe 3D kan worden ingezet als hulpmiddel bij beeldvorming en hoe het bijdraagt aan het overbrengen van informatie en kennis rondom complexe thema’s en ondergronds ruimtegebruik.

Gefeliciteerd!

Voor de StoryMap werkte de BRO samen met Staatstoezicht op de Mijnen (ministerie EZK), TNO, Geodan, Kadaster, Arcadis, Nexstep, Nogepa, EBN en Neptune Energy. De jury onderkende de toegevoegde waarde van het gebruik van een StoryMap met digital twins om kennis voor leken toegankelijk te maken. Ook was er oog voor de complexiteit van het project, dat voornamelijk te vinden was in de brede samenwerking en de bereidheid van en tussen de vele verschillende partijen die onderdeel uitmaakten van dit project. De jury vond het ook een bijzonder project, omdat het de eerste keer is dat een soortgelijk project geïnitieerd werd over dit onderwerp.

Peersmann: “Graag feliciteer ik alle betrokkenen bij dit project met de award. Ze hebben nauw samengewerkt om dit onderwerp toegankelijk te maken en daarbij de nieuwste technologie in te zetten. Speciale dank aan Brian de Vogel van Geodan die voor onze praktijkvoorbeelden alle mooie 3D visualisaties en digital twins maakt. Ook veel dank aan ons jongste teamlid, Talitha Lemmen, die de projectleider was van de winnende storymap.”

Brian de Vogel, technisch data consultant Geodan
en Talitha Lemmen, junior projectleider BRO

Prijzen

De BRO maakt er inmiddels bijna een gewoonte van om ieder jaar een prijs in de wacht te slepen. In 2020 kregen alle praktijkvoorbeelden de Esri 3D-prijs in de categorie 3D GIS-kaarten en in 2019 won de BRO-procesinnovatie Geo Kennis op Maat de InfraTech Innovatieprijs.

Peersmann: ”Een basisregistratie moet gaan leven, dan is de kans groter dat hij ook gevuld en gebruikt wordt. Dat is allemaal mensenwerk. Daarom moet je ook samen optrekken en laten zien wat nut en noodzaak is van de BRO, zeker als het gaat over onzichtbare zaken als de ondergrond. Vandaar dat we vanaf het begin echte praktijkvoorbeelden zijn gaan maken samen met betrokken partijen. Die voorbeelden maken keer op keer duidelijk wat de meerwaarde is van inzet van data en kennis van de ondergrond. Daarbij laten we steeds zien wat het oplevert om boven- én ondergrond 3D met elkaar te verbinden.”


Winnende storymap

Nu Nederland overstapt op duurzame energiebronnen, naderen de Nederlandse olie- en gasvelden het einde van hun economische levensduur. Kunnen we platforms, pijpleidingen en lege gasvelden een nieuw leven geven, bijvoorbeeld voor opslag of transport van groene energie? De eerste pilots voor dit soort oplossingen lopen nu.