Onderzoek naar gebruik BRO

Gepubliceerd 24 november 2021

Neemt jouw organisatie gegevens over de ondergrond af en gebruikt deze voor beleid, beheer en/of uitvoering? Dan vinden we het heel fijn als jij of jouw collega meedoet aan het onderzoek dat het programma BRO momenteel laat uitvoeren onder afnemers van BRO-data en –modellen. Je draagt met jouw inbreng in het onderzoek bij aan een beter gebruik van de Basisregistratie Ondergrond.

Nu de BRO steeds meer registratieobjecten bevat, neemt een groot aantal overheden en organisaties die gegevens ook af. Denk daarbij aan grondwatergegevens als monitoringputten en grondwaterstanden en aan gegevens van booronderzoek en geotechnisch sondeeronderzoek. En aan modellen als Bodemkaart, Geomorfologische kaart, GeoTOP, DGM en REGIS II. Deze gegevens halen zij uit het BROloket, maar ook vaak uit DINOloket, PDOK of webservices.

Het Programma Basisregistratie Ondergrond (BRO) wil graag weten hoe het gaat met het gebruik van deze data en modellen van de BRO. Daarom laten wij een kort inventarisatieonderzoek uitvoeren. Dit wordt gedaan door onderzoeksbureau Statisfact.

Doel van het onderzoek

Vanaf 2018 is de Wet Bro van kracht. Inmiddels is het voor alle overheden wettelijk verplicht om voor de registratieobjecten uit de eerste 3 tranches data aan te leveren en ook te gebruiken. In dit onderzoek willen we achterhalen welke gegevens jij of jouw collega’s uit de BRO gebruiken en waarvoor. Graag ontvangen wij ook jouw tips en suggesties voor verbetering.

Wilt u meedoen?

Wij stellen jouw deelname aan dit onderzoek zeer op prijs. Meedoen is gemakkelijk: naar de vragenlijst. Als je zelf niet degene bent die de gegevens afneemt en gebruikt, wilt je dit nieuwsbericht dan doorsturen aan jouw collega(‘s). Je kunt tot  uiterlijk vrijdag 17 december meedoen.

Vragen?

Mocht je vragen hebben over het onderzoek, neem dan contact op met het Programmabureau BRO via bro@minbzk.nl o.v.v. Gebruikersonderzoek BRO.


Meedoen

Wilt u meedoen? Ga dan direct naar de vragenlijst!