Dashboard warmtetransport Zuidelijke Randstad

Gepubliceerd 23 november 2021

Hoe kan GIS gebruikt worden voor het slim koppelen van warmtevraag en warmteaanbod in de Zuidelijke Randstad? Op basis van een speciaal ontwikkeld 3D-model worden diverse dashboards voorzien van informatie. Doel is te onderzoeken welke omstandigheden, kansen en lastige situaties zich voordoen bij het realiseren van een warmte-infrastructuur rond Rotterdam en Den Haag. Inmiddels is besloten dat het project, met de naam WarmtelinQ, door kan gaan.

Omdat de bouw van nieuwe woningen vanaf 2020 energieneutraal moet plaatsvinden, wordt gekeken hoe meer bestaande woningen op een duurzame manier verwarmd kunnen worden. Overheden in de Zuidelijke Randstad willen in woningen graag verwarmen met restwarmte van industrie. Daarom wordt WarmtelinQ aangelegd. Dit is een ondergrondse leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen.

Overzicht en inzicht

Het plannen en realiseren van de benodigde warmte-infrastructuur door de ondergrond is een complex vraagstuk. Bovengronds zijn er veel belangen waar rekening mee moet worden gehouden en de samenstelling van de ondergrond speelt een belangrijke rol bij de aanleg. Daarnaast is sprake van veel kruisende infrastructuur waar aanleg lastig of niet mogelijk is, bijvoorbeeld doordat het te druk is met kabels en leidingen of primaire waterkeringen doorkruist moeten worden. Er zijn ook kansen in de vorm van aanleg parallel aan bestaande infrastructuur. En het gebruik van geothermie is in beeld gebracht.

Nieuwe storymap

In de nieuwe storymap op de BRO-website is een aantal dashboards met scenario’s opgesteld voor het gebied tussen het Rotterdamse havengebied en de nieuwbouwwijken Binckhorst in Den Haag en Valkenburg bij Katwijk. Die laten de gevolgen zien van de diverse tracés voor warmte-transport. De dashboards bevatten de warmtevraag, het aanbod van restwarmtebronnen en de ruimtelijke en financiële gevolgen van mogelijke tracés. De storymap bevat tot slot een 3D-kaart viewer waarmee de dashboards zijn samengesteld en waarin de gebruiker de ruimtelijke situatie kan overzien.