Booronderzoek (BHR)

Als met een grondboring gegevens worden verzameld uit de ondergrond, dan valt dat onder booronderzoek. De BRO maakt onderscheid tussen de verschillende deelonderzoeken van booronderzoek en een aantal specifieke vakgebieden die zich bezighouden met booronderzoek. Je vindt hier het overzicht.

Gebruik

De behoefte voor het uitvoeren van booronderzoek ontstaat als bij een project waarbij nog geen, of te weinig, informatie van de ondergrond beschikbaar is om bijvoorbeeld iets te bouwen of een weg aan te leggen. Daarnaast wordt booronderzoek gedaan om bijvoorbeeld een brandput, een WKO-installatie, een onttrekkingsput of grondwatermonitoringsput op de juiste manier in de ondergrond aan te brengen.

Deelonderzoeken

Booronderzoek bestaat meestal uit 1 of meer van deze deelonderzoeken:

  • Boormonsterbeschrijving (bestaande uit 1 tot 3 boorprofielen)
  • Boormonsteranalyse (bestaande uit 1 of meer intervallen met 1 of meer bepalingen)
  • Boormonsterfotografie (momenteel buiten scope van de BRO)
  • Boorgatlogging (momenteel buiten scope van de BRO)

Omdat er ook vele soorten booronderzoek zijn, is een ordening van deze deelonderzoeken naar vakgebieden praktisch. De BRO kent daarom bij booronderzoek naast deze deelonderzoeken ook een onderverdeling naar vakgebieden.

Vakgebieden

De BRO richt zich op dit moment op:

  1. Geotechnisch booronderzoek
  2. Bodemkundig booronderzoek
  3. Geologisch booronderzoek

Natuurlijk is er nog meer. Archelogisch onderzoek,  cultuurtechnisch onderzoek en milieukundig onderzoek zijn voorlopig niet opgenomen in de BRO. Het toegepast geologisch onderzoek komt voorlopig niet in de BRO. Booronderzoek in het kader van mijnbouwactiviteiten valt onder het domein Mijnbouw.


Uitleg Booronderzoek

Wat moet u aanleveren en opvragen?

In dit schema staat wat van Booronderzoek in de BRO zit.