Wat zit van Booronderzoek al in de BRO?

Dit schema geeft een overzicht van de deelonderzoeken van booronderzoek uitgesplitst naar de vakgebieden. Het geeft aan wat u al moet aanleveren en opvragen.

Vakgebied Deelonderzoek IMBRO IMBRO/A
Booronderzoek: waarmee kunt u aan de slag?
Bodemkundig Boormonsterbeschrijving 1-1-2018 1-1-2018
Boormonsteranalyse 1-7-2021 1-7-2021
Geotechnisch Boormonsterbeschrijving 1-1-2020 1-1-2020
Boormonsteranalyse Deel 1: 1-1-2020 Buiten scope
Deel 2: 1-7-2021
Geologisch Boormonsterbeschrijving Deel 1: 1-7-2021 Deel 2: 1-1-2022
Boormonsteranalyse 1-1-2022
Toegepast geologisch Vooralsnog buiten scope
Cultuurtechnisch Buiten scope
Milieuhygienisch Buiten scope
Archeologisch Buiten scope