Wat zit van Booronderzoek al in de BRO?

Dit schema geeft een overzicht van de deelonderzoeken van booronderzoek uitgesplitst naar de vakgebieden. Het geeft aan wat je al moet aanleveren en opvragen.

Vakgebied Deelonderzoek IMBRO IMBRO/A
Booronderzoek: waarmee kun JE aan de slag?
Bodemkundig Boormonsterbeschrijving 1-1-2018 1-1-2018
Boormonsteranalyse 1-7-2021 1-7-2021
Geotechnisch Boormonsterbeschrijving 1-1-2020 1-1-2020
Boormonsteranalyse Deel 1: 1-1-2020 Buiten scope
Deel 2: 1-7-2021
Geologisch Boormonsterbeschrijving Deel 1: 1-7-2021 Deel 2: 1-1-2022
Boormonsteranalyse 1-1-2022
Toegepast geologisch Vooralsnog buiten scope
Cultuurtechnisch Buiten scope
Milieuhygienisch Buiten scope
Archeologisch Buiten scope